Allt om Bibeln

BIBLISK ORDBOK

Ordförklaringar och sakupplysningar

Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
Y


Ymnig
Riklig.

Yngling
En vuxen men ogift ung man.

Ynnest
En yttring av välvilja från någon högt uppsatt person.

Ypperst
Förnämast.

Yrken
De vanligaste yrkena bland israeliterna på Bibelns tid var till en början herde, jordbrukare och fiskare, och så småningom även snickare, stenhuggare, smeder, garvare, krukmakare och liknande hantverkare. Bibeln nämner även mer udda yrken som bagare, salvberedare och barberare.

Yttersta dagen
Den sista dagen. Herrens dag. Uttrycket används för den tidsperiod av okänd längd som inleds med Människosonens ankomst för att upprätta Guds rike och avslutas med den "yttersta domen".

Yttersta domen
Då alla människor - utom de som Gud dömt tidigare (Guds församling döms nu) och som uppstått tusen år tidigare vid Jesu återkomst - kommer att uppstå för att dömas "efter sina gärningar".

Yttersta mörkret
Världen utanför Guds rike.

Yttersta tiden
Ändens tid. Den tidsperiod som föregår Messias återkomst och som kännetecknas av en intensifiering av mänsklighetens problem och kulminerar i det som kallas "vedermödan".

Yvas
Vara stolt. Vara högmodig.

Yxa
Användes både som verktyg och vapen.Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...