Allt om Bibeln

BIBLISK ORDBOK

Ordförklaringar och sakupplysningar

Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
Å


Åkalla
Bönfalla någon. Anropa om hjälp. Be till.

Åkerbruk
Jordbruk.

Åklaga
Anklaga.

Åminnelse
Till minne av. När Jesus åt sin sista påskmåltid med lärjungarna och delade brödet och vinet med dem, uppmanade han dem att fortsättningsvis göra det till hans åminnelse, dvs till minne av honom.

Ånger
En känsla av djup förtvivlan och moralisk otillräcklighet på grund av att man inser att man handlat fel eller underlåtit att handla. Skuldkänsla, önskan att man handlat annorlunda och beslut att agera annorlunda nästa gång.

Ångest
En stark negativ känsla av att vara utsatt för obestämda hot, ofta förenad med hjärtklappning, andnöd, yrsel etc.

År
Det israelitiska året var ett månår med 12 månader om sammanlagt 354 dagar. För att få det att stämma med solåret sköt man in en skottmånad tre gånger under varje åttaårsperiod. Före den babyloniska fångenskapen började året på hösten, med månaden tishri, men efter fångenskapen flyttades nyåret till vårmånaden nisan. Nyårsdagen firades som helgdag.

Årstider
Palestina har bara två årstider - sommaren (maj-oktober) och regntiden (november-april).

Åsnor
Användes som lastdjur, riddjur och som dragdjur vid plöjning och tröskning.

Åstunda
Önskan. Hysa begär efter. Längta efter.

Återlösa
Köpa fri. Rädda. Befria. Exempelvis lösa någon från slaveri mot erläggande av en lösenpenning.

Återlösare
En släkting med rätt och skyldighet att återlösa en anhörig som sålts som slav eller inlösa en fattig eller avlliden anhörigs egendom.

Återställelse
Bibeln talar om en framtid då allt ska bli "återställt" (grekiska "apokatastasi"), dvs då hela tillvaron är sådan den ursprungligen var avsedd att vara och allt är i harmoni med Gud.

Åtrå
Starkt begär eller längtan, särskilt av sexuell art.Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...