Allt om Bibeln

BIBLISK ORDBOK

Ordförklaringar och sakupplysningar

Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
Ö


Ödmjuk
Blygsam. Undergiven. Som inte känner eller visar någon stolthet.

Ödmjukhet
Att inte känna stolthet eller överlägsenhet. Att inse och erkänna sina synder och brister och sitt totala beroende av Gud.

Öga
Ögat beskrivs i Bibeln som "kroppens lykta", det organ som starkaste tar emot intryck utifrån och kan fylla själen med ljus eller mörker.

Ögonsten
Något mycket värdefullt. Något som är föremål för någons uppskattning eller kärlek.

Öken
I Bibeln avses inte bara sandöken utan även övrig icke bebyggd eller odlad terräng, såväl berg- som slättland.

Ömka
Ha medlidande med.

Ömklig
Eländig. Usel. Beklagansvärd.

Öra
Att en människas öron är "tillslutna" betyder att hon slår dövörat till och inte lyssnar till Gud

Öre
Ordet används i olika översättningar för flera olika små grekiska kopparmynt, "as", "quadrans" och "lepton".

Örhänge
De vanligaste smyckena i Israel var örringar som kunde bäras av både män och kvinnor.

Örtagård
Trädgård.

Österlandet / Österns länder
Avser i allmänhet den arabiska öknen öster om Kanaan eller Mesopotamien (Babylonien) ännnu längre österut.

Östra havet
Döda havet.

Östra porten
En port i Jerusalems gamla mur mot öster.

Överheten
Innehavaren av regeringsmakten. Den kristne har skyldighet att lyda överheten förutsatt att inte överhetens befallning står i strid mot Guds vilja och Guds ord.

Överlåtelse
Att överlämna sig själv, sitt jag och sitt liv, i Guds händer.

Övermodig
Som har alltför hög uppskattning av den egna förmågan.

Överskygga
Överskugga. Kan ibland även betyda "beskydda".

Överskyla
Dölja.

Överstepräst
Den högsta prästen vid Jerusalems tempel före babyloniska fångenskapen. Efter återkomsten från Babylonien blev översteprästen den egentliga ledaren även på det politiska området. Han var ordförande i det judiska Stora rådet och den som en gång om året bar fram försoningsoffret. Översteprästen skulle vara ättling till Arons son Eleasar. På Jesu tid fanns det flera överstepräster samtidigt, men bara en tjänstgjorde i templet. I Nya testamentet beskrivs Jesus som "överstepräst" i det "nya förbundet".

Överträdelse
Brott, exempelvis mot en lag eller en befallning.

Övervakare
En slav som hade till uppgift att hålla ordning på barnen i vissa större antika hushåll.

Överängel
Ärkeängel. I Bibeln nämns två överänglar, Mikael och Gabriel, men i de gammaltestamentliga apokryferna nämns dessutom Uriel, Raguel, Sariel och Remiel.

Övre dammen
En damm strax utanför Jerusalems stadsmur varifrån vattnet leddes in i staden via kanaler.Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...