Allt om Bibeln

BIBLISK ORDBOK

Ordförklaringar och sakupplysningar

Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
Q


Quadrans / kvadrans
Litet kopparmynt.

Quirinius / Kvirinius
Den romerske kejsarens särskilde representant i östra delen av Romarriket tiden 12 f Kr till år 16.

Qumran
En plats i Juda öken vid Döda havets nordvästra strand där det omkring vår tideräknings början fanns en klosterkoloni som troligen tillhörde den politisk-religiösa riktning inom judendomen som kallades esseer, "de fromma". I grottor på platsen fann man i slutet av 1940-talet mängder av skriftrullar, de s k Dödahavsrullarna, från vår tideräknings början. Skriftsamlingen bestod bl.a. av hela och ofullständiga bibelhandskrifter, exempelvis ett fullständigt och ett ofullständigt exemplar av Jesajas bok och ett ofullständigt av Psaltaren. Dessutom delar av alla övriga GT:s böcker utom Ester. Vidare skrifter som härrör från Qumransamfundet, nämligen Samfundsregeln, en kommentar till Habackuk, Tackpsalmerna, Krigsrullen, Damaskusskriften och Tempelrullen. Dessutom böner, välsignelser och liturgiska texter m.m. på hebreiska, en arameisk skrift som återberättar delar av Första Mosebok, stora partier av Första Henoksboken samt Levis testamente. Dödahavsrullarna förvaras i Israels museum och Rockefellermuseet.Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...