Allt om Bibeln

BIBLISK ORDBOK

Ordförklaringar och sakupplysningar

Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
U


Udd
Den spetsiga änden på ett vapen eller redskap, exempelvis piken som användes för att driva på djur.

Ugarit
Stad strax norr om Latakia i Syrien. Förstördes cirka 1200 f Kr.

Ugn
Israeliternas bakugnar var ofta ofta enkla cylindrar av lera. Degen plattades ut på väggarna i cylindern som sedan hettades upp genom en glödeld i bottnen.

Ulv
Varg. När Jesus sände ut sina lärjungar jämförde han dem med "lamm mitt ibland ulvar".

Under / Underverk
Mirakel. Någonting överväldigande och ovanligt – ofta uppfattat som "övernaturligt - som väcker förundran och ses som en verkan av Guds makt och ett tecken på att Gud är närvarande.

Underpant
Handpenning. Säkerhet. Bevis.

Uppbyggelse
Som höjer eller stärker övertygelsen eller den andliga kraften.

Uppenbarelse
Då Gud visar sig eller gör sin existens eller vilja känd för människan, exempelvis i en ängels eller Kristi gestalt, i sin skapelse, i sitt ord etc.

Uppenbarelseboken
Johannes uppenbarelse. Författad av aposteln Johannes i slutet av det första århundradet.

Uppenbarelsetältet
Annat namn på "tabernaklet", den tälthelgedom som israeliterna bar med sig under ökenvandringen mot Kanaan och som fungerade som mötesplats för Gud ängel och Mose.

Uppfylla lagenGöra vad lagen kräver i ett visst sammanhang eller gentemot en viss person.

Upplåta
Öppna.

Upprättelse
Få sitt anseende återupprättat efter att ha friats från felaktiga anklagelser.

Uppståndelse
Återvändande till livet efter en period av död. Bibeln talar om två uppståndelser: Uppståndelse till evigt liv i en andlig kropp vid Jesu återkomst för de troende. Uppståndelse till dom i en fysisk kropp tusen år senare för de icke troende.

Uppståndelsens barn
Ett semitiskt uttryck som betyder "de som uppstått från de döda".

Ur
En forntida sumerisk och babylonisk stad vid floden Eufrat i nuvarande Irak. Härifrån begav sig Abrahams far och hans familj till Haran, varifrån Abraham och hans brorson Lot med familjer sedan fortsatte till Kanaans land.

Uria
En av kung Davids soldater som David lät mörda för att kunna överta hans hustru, Bat-Seba.

Uria
En profet i Juda på kung Jojakims tid, omkring år 600 f Kr.

Urim och Tummim
Ett par heliga föremål, troligen två flata stenar, som förvarades i bröstsköldsfickan på översteprästens efod. Användes vid lottkastning för att avgöra Guds vilja.

Urkyrkan
De första som blev övertygade om att Jesus var Messias och samlades i väntan på hans återkomst.

Ussa
En av männen som hjälpte kung David att forsla förbundsarken till Jerusalem. Omkom då han tog tag i arken.

Ussia
Son till kung Amasja. Juda rikes tionde kung, ca 787-744 f Kr.

Utan lagen
Icke-judar.

Utblottad
När man har inte längre äger något. Uttrycket används oftast för den som övergett eller förlorat allt. När Guds son blev människa utblottade han sig själv - lämnade sitt gudomliga majestät - och blev en fysisk, dödlig person.

Uteslutning ur synagogan
Att uteslutas ur synagogan, dvs den judiska församlingen som var synonym med hela det judiska folket, alla judar, betydde att man blev utestängd från hela samhället.

Utgjuta
Låta något flyta.

Utkora
Välja ut. Utse (till en viss värdighet). Gud utkorade Abrahams ättlingar till sitt egendomsfolk.

Utrannsaka
Utforska. Undersöka.

Utsprungen
Utsprucken. Utslagen (om blomma).

Utvald
Ordet används bl a för människor som Gud på något sätt har utvalt till ett visst syfte, oftast för att ha en bestämd roll i hans skapelse- och frälsningsplan. Exempel är Abraham, David, Levis stam, Jesus, den Jesustroende församlingen etc.Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...