Allt om Bibeln

BIBLISK ORDBOK

Ordförklaringar och sakupplysningar

Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
C


Caesar
"Kejsare." Titel på den romerske regenten på Nya testamentets tid.

Caesarea / Cesarea
Palestinas förnämsta hamnstad vid Medelhavskusten, söder om berget Karmel, ca tio mil från Jerusalem. Staden byggdes av Herodes den store och utgjorde centrum för den romerska förvaltningen av provinsen Judeen och säte för den romerska landshövdingen.

Caesarea Filippi / Cesarea Filippi
Stad vid foten av berget Hermon, på östra sidan av floden Jordan i norra Galileen. Uppfördes av Herodes den stores son Filippos som också gav den sitt namn. Dett var en av de städer där Jesus och hans lärjungar var verksamma.

Ceder
Den ceder som omnämns i Bibeln är Cedrus Libani. Trädet ger ett mycket starkt byggnadsmaterial som användes exempelvis av kung Salomo och hans efterträdare vid uppförandet av praktbyggnader.

Centnertung
Som väger cirka 40 kilo.

Ceremoniallagen
Den del av den gammaltestamentliga mosaiska lagen som redogör för det israelitiska folkets religiösa ceremonier, offer etc.

Chester Beatty-papyrerna
En samling bibelhandskrifter från 200-talet som tillsammans med Bodmerpapyrerna utgör de viktigaste textvittnena för Nya Testamentets texthistoria. Förvaras i Chester Beatty-museet i Dublin.

Cilicien / Kilikien
Ett landskap norr om Medelhavet, i södra delen av Mindre Asien där många judar var bosatta. Ciliciens judar hade en synagoga i Jerusalem. Områdets huvudstaden var Tarsos, aposteln Paulus hemstad.

Claudius
Romersk kejsare år 41-54.

Codex
Handskrift sammansatt av flera blad. Den typ av bok som efterträdde bokrullen.

Codex Alexandrinus
Grekisk pergamenthandskrift från 400-talet uppdelad i fyra band. Innehåller Gamla och Nya testamentet samt Klemensbreven. Förvaras i British Library.

Codex Sinaiticus
Grekisk handskrift från 300-talet som innehåller delar av Gamla Testamentet, hela Nya Testamentet samt de apokryfiska skrifterna Barnabasbrevet och Hermas "Herden" från 100-talet. Förvaras i British Library.

Codex Vaticanus
Bibelhandskrift från 300-talet. Förvaras i Vatikanbiblioteket i Rom.

Cymbal
Slaginstrument som bestod av två metallplattor som slogs mot varandra.

Cyperblomma
Hennabuske (Lawsonia). Blommorna användes som prydnad och som extrakt till välluktande oljor och salvor. Av bladen och skotten fick man färgämnet henna som användes till naglar och hår.

Cypern
En ö i östra delen av Medelhavet, söder om Cilicien. I Gamla testamentet kallas ön Kittim och dess invånare "kitteer". Många judar var bosatta på Cypern, och härifrån kom aposteln Paulus medarbetare Barnabas.

Cypress
(Cypressus sempervirens). Barrträd som hör hemma i medelhavsländerna och användes till praktbyggnader, skeppsbygge, musikinstrument etc.

Cyrene / Kyrene
En hamnstad på Afrikas nordkust, väster om Egypten. Huvudstad i den romerska provinsen Kyrenaika, tidigare en grekisk koloni. En jude från Cyrene vid namn Simon, som firade påsken i Jerusalem, tvingades hjälpa till att bära Jesu kors till avrättningsplatsen Golgata.

Cyrus
Benämnd Kores i Gamla testamentet. Persisk kung som år 539 erövrade Babbylon och tillät de judar, som förts dit i fångenskap, att återvända till Jerusalem och återuppbygga sitt tempel.Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...