Allt om Bibeln

BIBLISK ORDBOK

Ordförklaringar och sakupplysningar

Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
Ä


Äktenskap
En varaktig förbindelse mellan man och kvinna som innebär att de båda är "ett". Bibeln innehåller inga regler för hur man och kvinna förenas och blir "ett kött", "en kropp". På Bibelns tid sågs äktenskapet som ett juridiskt avtal som ingicks genom en överenskommelse mellan de berörda parterna och firades med en fest.

Äktenskapsbrott
Att ha sexuellt umgänge med någon annan än sin partner eller med någon som har en partner.

Äktenskapsbrytare
Profeterna liknade förbundet mellan Gud och Israel vid ett äktenskap. När Israel svek sitt löfte till Gud liknades det vid när en kvinna var otrogen mot sin make.

Äktenskapskontrakt
Ett kontrakt som tjänade som skydd för kvinnans rättigheter vid en eventuell skilsmässa.

Äldsta / äldste
Släktens, stammens och samhällets äldsta hade en ledande ställning bland israeliterna. Ursprungligen var de rådgivare som vistades i stadsporten. På Jesu tid hade "de äldste" en plats i Stora rådet och de ledde också de judiska synagogorna. Även de kristna församlingarna hade sina "äldste" som utgjorde de ledande männen.

Äldstes stadgar
De tolkningar och tillämpningar av Mose lag som de judiska lagkloka utarbetat under tidens lopp. Fariseerna betraktade dessa rabbinska detaljföreskrifter som lika bindande som Mose lag.

Änden
Tiden för Jesu återkomst, upprättandet av Guds rike och den yttersta domen.

Ändens tid
Den yttersta tiden. Den tidsperiod som föregår Messias återkomst. Under denna tid kommer mänskligheten att utsättas för ett allt svårare lidande på grund av sjukdomaar, svält och krig.

Ängel
Hebreiska "malak" och grekiska "angelos". Båda orden betyder "sändebud" eller "budbärare". Änglarna är enligt Bibeln skapade andliga varelser som bland annat tjänstgör som "Guds budbärare" till invånarna på jorden.

Änka
Änkans ställning i Israel var svår. Hon var ensam och värnlös och utan möjlighet till försörjning måste hon förlita sig på släktingars välvilja. I den Jesustroende församlingen var det en självklarhet att alla gemensamt hjälptes åt att ta hand om änkorna i gruppen, och detta betraktades som en "gudstjänst", dvs en "tjänst åt Gud".

Ära
Hög uppskattning. Anseende. Att ära någon är att visa sin djupa uppskattning av någon. Vi visar Gud ära genom att vårda hans skapelse och ta hand om vår nästa.

Ärva
De troende är "Kristi medarvingar" och ska tillsammans med honom ärva världsalltet.

Ättiksvin
Ett enkelt, syrligt eller beskt vin som de romerska soldaterna brukade släcka törsten med.Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...