Allt om Bibeln

KVINNORNA I NYA TESTAMENTET

Apfia - Berenike - Claudia, Pilatus hustru - Damaris - Den fattiga änkan - Den krokryggiga kvinnan - Den syrofeniciska kvinnan - Drusilla - Elisabet - Eunike - Euodia - Foibe - Hanna - Herodias - Jairus dotter - Johanna - Julia - Junia - Kvinnan med blödningar - Kvinnan som smorde Jesu fötter - Kvinnan vid brunnen - Lois - Lydia - Maria i Betania - Maria i Rom - Maria, Jesu mor - Maria, Klopas hustru - Maria Magdalena - Marta - Persis - Prisca/Priscilla - Rhode - Salome, Herodias dotter - Salome, Sebedeus hustru - Sapfeira - Simon Petrus svärmor - Susanna - Syntyke - Tabita/Dorkas - Tryfaina - Tryfosa - Äktenskapsbryterskan - Änkan i Nain

Livet som kvinna i Palestina på Jesu tid


Apfia

 • Nämns i Filemonbrevet 1:2.

  Apfia tillhörde den messiastroende gruppen i Kolossai, en gammal stad i det antika landskapet Frygien som numera är en del av Turkiet. Församlingen i Kolossai hade grundats ett par decennier efter Jesu verksamhet av en stadsbo vid namn Epafras som kommit att bli Paulus medarbetare och även var verksam i Laodicea och Hierapolis. De kristna brukade träffas hemma hos en man vid namn Filemon.

  När Paulus satt fängslad i Rom kom Filemons slav Onesimus till honom efter att ha rymt från familjen. Paulus skickade tillbaka honom till Kolossai med ett brev till Filemon där han bad sin vän förlåta slaven. Brevet kom att bevaras och finns infogat bland Nya testamentets skrifter. Eftersom Paulus hälsar till Apfia och en person vid namn Arkippus i det här brevet har man antagit att Apfia och Filemon var gifta och att Arkippus var deras son.

  Apfia stenades till döds under den romerske kejsaren Neros regeringstid tillsammans med Filemon, Arkippus och familjens slav Onesimus.

  I den grekiska kyrkan högtidlighålls Apfias minne den 22 november.

  Thor-Leif Strindberg
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...