Kortfattade förklaringar av ord i och om bibeln, sakupplysningar etc.

Anpassad för 1917 års Bibelöversättning, Folkbibeln och Bibel 2000 med Tillägg till Gamla testamentet (de apokryfa eller deuterokanoniska skrifterna).
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O
P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.

Åkalla
Bönfalla någon. Anropa om hjälp. Be till.

Åkerbruk
Jordbruk.

Åklaga
Anklaga.

Åminnelse
Till minne av. När Jesus åt sin sista påskmåltid med lärjungarna och delade brödet och vinet med dem, uppmanade han dem att fortsättningsvis göra det till hans åminnelse, dvs till minne av honom.

Ånger
En känsla av djup förtvivlan och moralisk otillräcklighet på grund av att man inser att man handlat fel eller underlåtit att handla. Skuldkänsla, önskan att man handlat annorlunda och beslut att agera annorlunda nästa gång.

Ångest
En stark negativ känsla av att vara utsatt för obestämda hot, ofta förenad med hjärtklappning, andnöd, yrsel etc.

År
Det israelitiska året var ett månår med 12 månader om sammanlagt 354 dagar. För att få det att stämma med solåret sköt man in en skottmånad tre gånger under varje åttaårsperiod. Före den babyloniska fångenskapen började året på hösten, med månaden tishri, men efter fångenskapen flyttades nyåret till vårmånaden nisan. Nyårsdagen firades som helgdag.

Årstider
Palestina har bara två årstider - sommaren (maj-oktober) och regntiden (november-april).

Åsnor
Användes som lastdjur, riddjur och som dragdjur vid plöjning och tröskning.

Åstunda
Önskan. Hysa begär efter. Längta efter.

Återlösa
Köpa fri. Rädda. Befria. Exempelvis lösa någon från slaveri mot erläggande av en lösenpenning.

Återlösare
En släkting med rätt och skyldighet att återlösa en anhörig som sålts som slav eller inlösa en fattig eller avlliden anhörigs egendom.

Återställelse
Bibeln talar om en framtid då allt ska bli "återställt" (grekiska "apokatastasi"), dvs då hela tillvaron är sådan den ursprungligen var avsedd att vara och allt är i harmoni med Gud.

Åtrå
Starkt begär eller längtan, särskilt av sexuell art.
Copyright © Thor-Leif Strindberg
All kopiering förbjuden.