Kortfattade förklaringar av ord i och om bibeln, sakupplysningar etc.

Anpassad för 1917 års Bibelöversättning, Folkbibeln och Bibel 2000 med Tillägg till Gamla testamentet (de apokryfa eller deuterokanoniska skrifterna).
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O
P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.

Ymnig
Riklig.

Yngling
En vuxen men ogift ung man.

Ynnest
En yttring av välvilja från någon högt uppsatt person.

Ypperst
Förnämast.

Yrken
De vanligaste yrkena bland israeliterna på bibelns tid var till en början herde, jordbrukare och fiskare, och så småningom även snickare, stenhuggare, smeder, garvare, krukmakare och liknande hantverkare. Bibeln nämner även mer udda yrken som bagare, salvberedare och barberare.

Yttersta dagen
Den sista dagen. Herrens dag. Uttrycket används för den tidsperiod av okänd längd som inleds med Människosonens ankomst för att upprätta Guds rike och avslutas med den "yttersta domen".

Yttersta domen
Då alla människor - utom de som Gud dömt tidigare (Guds församling döms nu) och som uppstått tusen år tidigare vid Jesu återkomst - kommer att uppstå för att dömas "efter sina gärningar".

Yttersta mörkret
Världen utanför Guds rike.

Yttersta tiden
Ändens tid. Den tidsperiod som föregår Messias återkomst och som kännetecknas av en intensifiering av mänsklighetens problem och kulminerar i det som kallas "vedermödan".

Yvas
Vara stolt. Vara högmodig.

Yxa
Användes både som verktyg och vapen.
Copyright © Thor-Leif Strindberg
All kopiering förbjuden.