Kortfattade förklaringar av ord i och om bibeln, sakupplysningar etc.

Anpassad för 1917 års Bibelöversättning, Folkbibeln och Bibel 2000 med Tillägg till Gamla testamentet (de apokryfa eller deuterokanoniska skrifterna).
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O
P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.

Zeus
Den högsta guden i den grekiska gudavärlden. Kallades Jupiter av romarna. Den seleukidiske kungen Antiochus Epifanes satte år 168 upp ett Zeusaltare i Jerusalems tempel, vilket ledde till Mackabeerupproret.Copyright © Thor-Leif Strindberg
All kopiering förbjuden.