Kortfattade förklaringar av ord i och om bibeln, sakupplysningar etc.

Anpassad för 1917 års Bibelöversättning, Folkbibeln och Bibel 2000 med Tillägg till Gamla testamentet (de apokryfa eller deuterokanoniska skrifterna).
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O
P - Q - R - S - T - U - VW - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.

Quadrans / kvadrans
Litet kopparmynt.

Quirinius / Kvirinius
Den romerske kejsarens särskilde representant i östra delen av Romarriket tiden 12 f Kr till år 16.

Qumran
En plats i Juda öken vid Döda havets nordvästra strand där det omkring vår tideräknings början fanns en klosterkoloni som troligen tillhörde den politisk-religiösa riktning inom judendomen som kallades esseer, "de fromma". I grottor på platsen fann man i slutet av 1940-talet mängder av skriftrullar, de s k Dödahavsrullarna, från vår tideräknings början. Skriftsamlingen bestod bl.a. av hela och ofullständiga bibelhandskrifter, exempelvis ett fullständigt och ett ofullständigt exemplar av Jesajas bok och ett ofullständigt av Psaltaren. Dessutom delar av alla övriga GT:s böcker utom Ester. Vidare skrifter som härrör från Qumransamfundet, nämligen Samfundsregeln, en kommentar till Habackuk, Tackpsalmerna, Krigsrullen, Damaskusskriften och Tempelrullen. Dessutom böner, välsignelser och liturgiska texter m.m. på hebreiska, en arameisk skrift som återberättar delar av Första Mosebok, stora partier av Första Henoksboken samt Levis testamente. Dödahavsrullarna förvaras i Israels museum och Rockefellermuseet.
Copyright © Thor-Leif Strindberg
All kopiering förbjuden.