Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Måste Jesus korsfästas?

Fråga: Fanns det inget annat sätt för Jesus att återknyta kontakten mellan människor och Gud än att dö på korset? (A.H.)

Svar: Det viktiga var inte att Jesus blev just korsfäst eller avrättad, utan det avgörande var att han levde och dog som människa, i fullkomlig lydnad mot Gud.

Detta var något som ingen människa tidigare gjort. Jesus var fullkomligt unik i det avseendet. Ingen människa före honom hade någonsin följt Guds vilja från sitt första andetag till sitt sista. Paulus beskriver det genom att kalla Jesus för den "siste Adam". Det som den första Adam och alla hans efterkommande misslyckades med, det gjorde Jesus. Därför kunde han också uppstå till evigt liv - något som inte heller någon före honom gjort.

Och på samma sätt som alla, som följt i Adams spår och liksom han struntat i att följa Gud, är dömda att dö på samma sätt som Adam gjorde - kommer alla, som går i Jesu spår och liksom han låter sig ledas av Gud, att uppstå till evigt liv på samma sätt som han gjorde.

Det fanns alltså inget "tvång" från Guds sida att Jesus måste spikas upp på en träställning av något slag för att återupprätta kontakten mellan Gud och människorna. Att det blev så berodde bara på att det var den avrättningsmetod som romarna oftast använde. Om han i stället hade avrättats genom halshuggning, så hade Petrus ord i 1 Petr 2:24 i stället lytt: "Och våra synder bar han i sin kropp under svärdets vassa egg, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten."

Det avgörande är alltså inte hur Jesus dog, utan att han gav sitt liv för vår skull, levde och dog för oss. Genom att låta sig födas som människa tog Kristus på sig allt det som är knutet till vår fysiska, mänskliga tillvaro - inklusive det som är den slutliga konsekvensen av våra synder, nämligen döden - enbart för att göra det möjligt för oss att få evigt liv.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Människan - ande, själ och kropp?
Hur ser människans natur ut enligt Bibeln? Finns det något stöd i Bibeln för att människan är en ande, som har en själ, som bor i en kropp?

Livet på jorden - en omväg?
Bibeln visar ju att vi ska bli lika Jesus, andliga väsen, till slut. Men varför gjorde inte Gud oss såna från början?

Vad är kristendomens livsmål?
Vad är själva meningen med livet för den som är kristen? Att komma till himlen? Och sen då?

Kan själen dö?
Eftersom Gud är den ende som kan uppväcka någon människa som dött är han följaktligen också den som ytterst har individens evighet i sin hand.

Måste Jesus bli korsfäst
Kristus skulle bli korsfäst - och därför var det vad Gud uppenbarade för profeterna många hundra år tidigare.

Kors, krucifix och avgudabilder
Hur kan man förena det kristna bruket av krucifix och kors med Bibeln förbud mot gudabilder?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...