Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Kan själen dö?

Fråga: Kan själen dö? I Matt 10:28 säger ju Jesus till sina lärjungar att de inte ska vara rädda "för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet"? (G.H.)

Svar: Den här versen säger att även om en människa kan döda en annan, så kan hon ändå inte åstadkomma ett definitivt, utplånande av den personens själ, själva individen, personligheten, allt det som är vårt "jag".

Människor kan döda, men inte slutgiltigt. Gud har sagt att alla människor kommer att uppstå en dag - en del till liv, vid Jesu återkomst, de övriga till dom, tusen år senare (Joh 5:28-29, 1 Kor 15:52, Upp 20:4-5).

Gud kan och kommer att uppväcka alla igen, därför att alla människor som levt genom alla årtusenden och överallt på jorden ska ha samma möjlighet att få evigt liv, samma möjlighet att lära känna Guds vilja och på samma villkor välja om de ska följa hans vilja eller inte.

Eftersom Gud är den ende som kan uppväcka någon människa som dött är han följaktligen också den som ytterst har individens evighet i sin hand. Gud kan låta både kroppen och själen, vårt jag, förbli döda - och det är det oundvikliga slut som väntar den som medvetet och i full insikt om konsekvenserna vägrar att leva enligt Guds vilja och därmed tackar nej till erbjudandet om att få leva för evigt. Lukas citerar Jesus där han säger:

"Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna" (Luk 12:5)

"Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden" (Upp 20:14)

Och från den döden finns det ingen uppståndelse. Individen är och förblir död för all evighet.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Människan - ande, själ och kropp
Hur ser människans natur ut enligt Bibeln? Finns det något stöd i Bibeln för att människan är en ande, som har en själ, som bor i en kropp?

Vad händer efter döden?
Vad händer när man har dött ifall man är kristen och ifall man inte är det?

Har djur någon själ?
Jag har för mig att det i Bibeln finns ett utryck "de osjäliga" djuren. Betyder det att de inte har själ? Hörde en annan tolkning: det står oskäliga djur och skulle betyda ungefär oskyldig.

Den andliga uppståndelsekroppen
Jesu ord om att vi måste födas på nytt är inte bara en liknelse eller en bildlig beskrivning, utan en konkret förklaring av vad som faktiskt händer.

Gehenna
På Jesu tid användes Hinnoms dal - Gehenna - som soptipp. Skräp från Jerusalem liksom kroppar efter självdöda djur och avrättade brottslingar dumpades i dalen och brändes där.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...