Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Vad är kristendomens livsmål?

Fråga: Vad är själva meningen med livet för er kristna? Att leva här och sen dö och komma till himlen? Och sen då? (M.S.)

Svar: Målet för en kristen är detsamma som målet för varenda människa som någonsin har levt eller lever på den här jorden. Målet för en kristen är helt enkelt att bli det som alla människor skapades till att bli och kommer att bli - om de inte själva gör det omöjligt...

Om vi går till bibeln kan vi konstatera att när Gud skapade livet på jorden så skapade han fåglarna "efter deras slag", fiskarna "efter deras slag" och kreaturen "efter deras slag". Han skapade åsnorna efter åsnornas art, myrorna efter myrornas art, aporna efter apornas art... (1 Mos 1:20-25)

Men - människan skapade han till sin egen avbild, efter Guds egen "art", efter hans eget slag, till att vara lik honom! (1 Mos 1:26-27)

Därigenom skilde sig människan klart från alla andra livsformer på denna planet. Till skillnad från alla djur på jorden skapades hon med en avgörande relation till Gud, en länk till Gud, ett syfte och ett mål som ger livet en större mening än vi någonsin har kunnat föreställa oss. Vi skapades till att bli hans avbild.

Meningen med livet var inte att vi bara skulle leva några korta år som fysiska, dödliga människor. Guds avsikt när han skapade oss var att vi - under förutsättning att vi själva ville - skulle bli lika honom och få evigt liv liksom han själv har evigt liv!

Nu är det ju ganska uppenbart att vi inte är särskilt lika Gud. Gud är ande och odödlig. Vi är materia och dödliga. Och om vi ser oss omkring i världen så kan vi lätt konstatera att vi knappast heller har Guds fullkomliga andliga karaktär.

Den enkla förklaringen är att människans skapelse inte är avslutad än. Gud är fortfarande i full färd med att forma sitt största mästerverk. Människan som fysisk varelse är bara den första fasen, den första etappen. Adam skapades av lera, av jordisk materia, till en fysisk varelse. Han skapades förgänglig, utan någon inneboende odödlighet.

Den viktigaste etappen återstår alltså - vår väg från denna tillfälliga fysiska existens till en evig andlig tillvaro. Vår väg till Gud. Lermodellen ska formas och förvandlas till det slutliga fulländade andliga mästerverket - Guds avbild, med fullkomlig gudomlig karaktär och natur. Och vägen dit börjar med sonen till en snickare i den lilla staden Nasaret i Mellanöstern... Y'shua ben Yosef. Jesus, Guds son!

Bibeln säger att han föddes här på jorden för att rädda oss undan döden, den död som är en oundviklig följd av det faktum att vi - liksom Adam - är fysiska varelser, uppbyggda av materia, och saknar Guds livgivande ande, den heliga anden.

Han föddes här för att öppna dörren till livet som vår vägran att följa Guds vilja, dvs det som bibeln kallar synd, har stängt. Han föddes här för att visa oss vägen till ett överflödande liv här på jorden, här och nu, ledda av Guds ande, Jesu ande - ett liv i kärlek, respekt, förtroende, förståelse - ett liv med Kristus som förebild (1 Joh 2:6 och Fil 2:5).

Han föddes här för att vi skulle kunna få den ande som är LIV (Rom 8:10) så att vi - på samma sätt som vi en gång föddes till ett fysiskt liv av våra fysiska föräldrar - en dag ska kunna födas av Gud till ett evigt andligt liv (Rom 8:11 och 1 Kor 15:51-53)!

Men det är ändå inte allt! Bibeln säger att om vi tackar ja till Guds erbjudande blir det vår uppgift att under tusen år - det som kallas "tusenårsriket" - tillsammans med Kristus förvandla vår värld till ett paradis och visa ytterligare miljarder människor vägen till evigt liv. Och mer ändå...

Det yttersta syftet med människans skapelse är så oerhört, att det nästan är ofattbart!

När Gud placerade de första människorna på jorden, gav han dem i uppdrag att råda över - att vårda och sköta - vår planet och allt levande där (en uppgift som vi hittills inte har skött särskilt bra). Men Guds plan omfattade, och omfattar, mycket mer än så. Bibeln säger att Jesus Kristus blev insatt av Gud "att ärva allting" (Heb 1:3). Allting! Hela skapelsen! Hela universum! Och...

"... alla som drivs av Guds ande är Guds söner... Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar" (Rom 8:14,16-17)

Guds syfte är att vi ska ärva världsalltet tillsammans med Kristus! Gud inbjuder oss med andra ord - hur otroligt det än låter - att tillsammans med Kristus råda över hela den ändlösa skapelsen!

"Skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras" (Rom 8:19)

När vi blickar upp mot stjärnorna är det följaktligen vår framtid - vårt mål - vi skådar. Gud är skapare och Han gjorde oss att bli lika Honom - att ta del i nya och ännu väldigare skaparverk genom hela evigheten. Framför oss ligger ett evigt liv, fyllt med nya fascinerande, inspirerande uppgifter, först i ett tusenårigt rike på jorden, Guds rike, Tusenårsriket, och sedan i en oändlig evighet...

Det är det yttersta målet för en kristen - och för alla människor!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad händer alla som tillhör andra religioner?
Vad kommer att hända med de miljarder människor som levt och dött utan att någonsin höra talas om Kristus, eller som även om de hörde namnet aldrig förstod vad det innebar?

Kom Jesus för att rädda världen?
Hur ska man förstå uttrycket "rädda världen"? I tex Joh 3:17 och 1 Joh 4:14 står det att Jesus sändes till jorden för att rädda världen. Men i Matt 24:6-22 verkar det som att bara de utvalda ska räddas.

Kallade och utvalda
I ett svar sägs det att Gud kallar alla människor. Men om man ska tro på Romarbrevet 8:30 så ska alla som kallas bli räddade. Är inte detta universalism?

Tusenårsriket
Tusenårsriket är helt enkelt en av benämningarna på det som kristna i alla tider har bett om i bönen 'Fader vår', det som i bibeln kallas för 'Guds rike' eller 'himmelriket' - det världsomspännande rike som Messias enligt profetiorna ska upprätta på jorden.

Hur går domen till?
Hur kommer det att se ut vid den yttersta domen? Det rör sig ju om miljarder människor och alla kan väl knappast stå framför Guds tron?

Jesu återkomst och uppryckandet
I sitt brev till församlingen i Thessalonike beskriver Paulus hur alla de troende ska hämtas upp för att möta Messias i rymden då han kommer för att upprätta Guds rike på jorden.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...