Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Måste Jesus bli korsfäst?

Fråga: Vill du vara vänlig och läsa följande bibelverser och sedan förklara varför Jesus inte måste bli avrättad? Matt 20:17-19, 26:24,31,42,54,56, Mark 8:31,42, 24:25-27,44-46, Luk 22:37,42, 24:25-27,44-46, Joh 12:27,32-33, 19:11,24. (M.Ö.)

Svar: Allt detta hade profeterna fått uppenbarat för sig. Detta var vad de hade sett skulle komma att hända. Därför måste det ske. Men det fanns inte någon speciell mening, eller nödvändighet, i att Jesus blev just avrättad eller korsfäst. Och det var inte profetiorna som bestämde att det skulle hända, utan tvärtom. Det var de framtida händelserna som bestämde vad profeterna skulle skriva ner.

När Jesus talade om vad som "måste ske" utgick han dels från vad Gamla testamentets profetior sagt skulle komma att ske med Människosonen, dels från vad Fadern uppenbarat för honom själv. Därför visste Jesus att Messias skulle bli förrådd (men "ve den som måste göra det"), han visste att Messias skulle gripas av de romerska styrkorna, han visste att han skulle räknas som förbrytare, han visste att Messias skulle torteras och avrättas - och han visste att han var Messias! Därför visste han vad som väntade honom och han var precis lika skräckslagen inför detta som vilken människa som helst. In i det sista bad han till Gud att han på något sätt skulle slippa undan, samtidigt som han betonade att han inte skulle svika Guds vilja utan ända intill slutet leva så som människan var avsedd att leva - i fullständig lydnad mot Faderns vilja. Det var ju därför han fötts som människa. För att bli "den förstfödde" till evigt liv.

Det här måste ske, men inte därför att profeterna eller Gud på förhand hade bestämt att det skulle ske. Varken profeterna eller Gud hade på förhand bestämt att det judiska folket inte skulle tro att Jesus var Messias, att Judas skulle förråda honom, att prästerna skulle överlämna honom till romarna eller att Pilatus skulle låta korsfästa honom. Varken det judiska folket, Judas, Stora rådet, de romerska soldaterna eller Pilatus var några hjälplösa, viljelösa brickor i någon gudomlig plan, utan profeternas utsagor baserade sig på de framtida händelserna, som alla bestämdes av de framtida personernas fria val.

Det var de framtida händelserna som bestämde vad profeterna skulle skriva ner. Om romarna hade använt sig av en annan avrättningsmetod, så hade den använts. Och om Judeen inte varit ockuperat alls, så hade Jesus dött på ett annat sätt. Och då hade det varit vad man kunnat läsa i de gamla profetiska skrifterna. Men nu var det på det här sättet Människosonen skulle komma att dö - och därför var det också vad Gud genom sin ande uppenbarat för profeterna många hundra år tidigare.

Därför kunde judarna på förhand veta vad som skulle karakterisera Messias. Tyvärr kom de flesta under seklernas lopp, på grund av olika omständigheter, att skapa sig en annan bild av Messias, men ett fåtal kom att känna igen honom när han framträdde och blev övertygade om att Jesus var Messias.

I den heliga skriften hade de kunnat läsa profeternas beskrivning av en person, Människosonen/Messias, och vissa händelser, utan att det nämndes exakt när personen skulle framträda eller när händelserna skulle äga rum. Men när de sedan såg Jesus och upplevde händelserna, så kände de igen den gamla beskrivningen och förstod att det var denna person - Jesus - de gamla profeterna/författarna en gång sett.

För dem var det ungefär som om man i en gammal bok läser en beskrivning av en viss plats, utan att det i boken nämns exakt var platsen ligger. Men när man sedan råkar komma till denna plats, känner man igen den gamla beskrivningen och förstår att det var denna plats författaren en gång sett och beskrivit. Och efter Jesu himmelsfärd kunde de blicka tillbaka på de gamla profetiorna om Messias och hitta detalj efter detalj som stämde överens med Jesu liv och bekräftade att det verkligen var Jesus profeterna vittnat om. Det var Jesu liv och död de hade beskrivit i sina profetior.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Måste Jesus korsfästas?
Fanns det inget annat sätt för Jesus att återknyta kontakten mellan människor och Gud än att dö på korset?

Uppfann Gud korsfästelsen?
När bestämde Gud att hans son Jesus skulle dö på ett kors? Och varför just på ett kors? Har det ett starkt symbolvärde i sig? I Joh 3:14-15 står det ju att Människosonen "MÅSTE upphöjas" liksom Mose upphöjde ormen i öknen. Jesus måste alltså korsfästas, någon annan avrättningsmetod dög inte. Eftersom det var bestämt att han skulle dö så måste ju Gud ha uppfunnit korsfästelsen eller hur?

Hade Judas något val?
Om det var bestämt på förhand i profetiorna att Judas skulle förråda Jesus, då hade han väl inget val? Då var det ju redan bestämt. Men då måste han väl betraktas som oskyldig?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...