Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Brit mila - den judiska omskärelsen

Fråga: Jag har hört talas om en judisk högtid som heter "britt mila" eller något liknande. Vad firar man då? (V.H.)

Svar: Brit mila är inte någon högtid, men däremot en mycket högtidlig ceremoni, nämligen omskärelsen av de nyfödda judiska pojkarna, då man skär bort det yttersta av förhuden på penis.

Den här traditionen började i Abrahams familj, när Gud instiftade förbundet med honom. Gud lovade att välsigna Abraham och hans efterkommande på grund av hans trohet mot Gud. Som ett tecken på detta förbund begärde Gud att alla Abrahams manliga ättlingar skulle omskäras (1 Mos 17:10-12).

Alla manliga israeliter skulle bära det här otvetydiga och oåterkalleliga tecknet på sin kropp. Det skulle vara ett rent fysiskt tecken på att de tillhörde Guds folk. I fortsättningen omskars alla pojkar vid åtta dagars ålder (3 Mos 12:3) och därigenom upptogs de i den israelitiska församlingens gemenskap. Vid omskärelsen skedde också namngivningen.

Senare försökte Gud få Israels barn att förstå att det inte räckte med det fysiska tecknet, dvs att man var fysiskt omskuren, för att vara ett "Abrahams barn" och tillhöra "löftets folk", utan att man måste "omskära sina hjärtans förhud" (5 Mos 10:16 och 30:6 samt Jer 4:4, 6:10 och 9:25), dvs öppna sina hjärtan eller sinnen i kärlek till Gud och ta emot och lyda hans bud på samma sätt som Abraham gjort. Att döma av vad som står nedtecknat i de hebreiska skrifterna, så var det emellertid få som följde denna uppmaning.

Den fysiska omskärelsen utgör fortfarande tecknet på det eviga förbundet mellan Gud och det judiska folket. Ordet för omskärelse är mila och förbund heter brit. Brit mila betyder således "omskärelsens förbund".

Det är varje judisk fars plikt att uppfylla det bibliska budet att låta omskära sin son på den åttonde levnadsdagen, och omskärelse iakttas i de allra flesta judiska familjer, även de som står fjärran från den ortodoxa livsstilen. Själva ingreppet utförs oftast av en läkare eller, främst i ortodoxa familjer, av en särskilt utbildad lekman med rabbinsk auktorisation.

Även om den den åttonde dagen skulle infalla på en sabbat eller någon annan helgdag måste omskärelsen utföras. Enda skälet till uppskov är om det finns risk att barnets hälsa kan påverkas negativt.

Under omskärelsecermonin läser barnets fader en välsignelse:

"Och detta är det förbund mellan mig och er och din säd efter dig, som ni skall hålla: allt mankön bland er skall omskäras; på er förhud skall ni omskäras, och detta skall var tecknet på förbundet mellan mig och er. Släkte efter släkte skall varje gossebarn bland er omskäras, när det är åtta dagar gammalt... Men en oomskuren av mankön, en vilkens förhud inte har blivit omskuren, han skall utrotas ur sin släkt. Han har brutit mitt förbund" (1 Mos 17:10-14)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför blev just judarna Guds utvalda folk?
Hur kommer det sig att Gud valde just judarna bland alla människor på jorden att bli hans egendomsfolk? Var det några särskilda egenskaper eller religionen eller något annat som gjorde att han utsåg just dem?

Har judarna förtur till himlen?
Bibeln talar om judarna som Guds egendomsfolk, men ger det judarna någon 'förtur' till himlen?

Omskärelse
Manlig omskärelse (avlägsnande av förhuden på penis) är en sed som har förekommit hos många folk ända sedan antiken.

Varför omskars Timotheos?
Vid apostlamötet i Jerusalem slog apostlarna fast att det inte var nödvändigt att bli omskuren för att få evigt liv.

Barndop eller vuxendop?
Liksom den judiska omskärelsen utgjorde bekräftelsen på en människas fysiska släktskap med Abraham, utgjorde det kristna dopet bekräftelsen på hennes andliga släktskap med Abraham.

Var Jesus släkt med Abraham?
Var Jesus släkt i rakt nedstigande led med Abraham som man läst eller hur ligger det till?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...