Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Fri vilja i himlen?

Fråga: Kommer vi att ha fri vilja i himlen? (P.G.)

Svar: Jodå, vi kommer att ha en fri vilja i nästa tillvaro - på samma sätt som Gud har en fri vilja.

Men vi måste komma ihåg att en fri vilja inte nödvändigtvis behöver ta sig uttryck i ständiga val mellan att lyda eller bryta mot Guds ord, Guds lagar, Guds vilja. En fri vilja är också att kunna välja mellan olika alternativ, att ångra sig, att börja om på nytt med någonting osv osv - utan att något av detta för den skull behöver stå i strid med Guds vilja.

Den dag vi uppstår eller förvandlas är detta resultatet av vårt val i det här livet - ett fullkomligt fritt val - att för all framtid följa Guds vilja.

Detta val är en nödvändighet för att Gud ska kunna ge oss evigt liv. Förutsättningen för att Gud ska kunna förvandla oss från en fysisk tillvaro till en andlig, från ett tillfälligt liv till ett evigt liv, är att vi vill bli lika honom.

Sedan är vi Guds avbilder i alla avseenden, fyllda av Guds ande, och då är Guds vilja också vår vilja - samtidigt som vi liksom vår Skapare kommer att ha en fullkomligt fri vilja. På samma sätt som Faderns vilja var Jesu vilja även under hans tid som människa här på jorden - samtidigt som han hade en absolut fri vilja.

Han kunde falla för frestelsen, men han gjorde det inte.

Han kunde bryta mot sin Faders vilja, men han gjorde det inte.

Därför att han och Fadern var ett. Därför att han ville att Guds vilja skulle ske, även om han som människa, plågad och medveten om vad som måste bli det oundvikliga, plågsamma slutet, önskade något annat:

"Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig utan jag måste tömma den, så låt din vilja ske" (Matt 26:42)

Han följde inte Faderns vilja av något tvång, utan därför att han själv ville det. Och inom ramen för denna vilja att följa sin Far levde han sitt liv, levde, dog och uppstod med en fullkomlig valfrihet ifråga om allt - hur han skulle bedriva sin verksamhet, vilka lärjungar han skulle kalla, vilka liknelser han skulle berätta, vad han skulle äta, var han skulle bo, vilka vägar han skulle vandra...

Jesus var uppfylld av den heliga anden, på samma sätt som vi kommer att vara när vi har uppstått eller förvandlats (1 Kor 15:52), när vi verkligen fötts av anden (Joh 3:6), till ett evigt, andligt liv som Guds sanna avbilder - och Guds skapelse av oss är fullbordad.

När vi börjar leva vår evighet tillsammans med Gud, kommer vi att vara alltigenom lika Honom (1 Mos 1:26, 1 Joh 3:2 och 2 Petr 1:4). Vi kommer alltså inte att vara några viljelösa robotar, utan vi kommer att kunna forma vår gränslösa framtid på samma sätt som Gud har format och formar sin tillvaro och sitt skaparverk ut genom oändligheten.

Vi kommer att kunna välja fritt mellan miljoner olika alternativ, tillvägagångssätt och möjligheter att skapa, forma, förvalta, älska och vårda den oändliga skapelse - inte bara vår lilla planet, utan hela det ändlösa universum med alla dess miljarder världar (Rom 8:19) - som vi ska ärva tillsammans med Kristus (Heb 1:3). Men eftersom vi som Guds avbilder, som skapande odödliga fullkomliga Guds söner och döttrar, är ett med Fadern kommer våra olika val också alltid att stå i harmoni med Faderns vilja - som då är vår vilja.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför skapades vi inte fullkomliga?
Varför skapade inte Gud oss som fullkomliga och färdiga 'gudsavbilder' redan från början?

Varför skapade Gud mänskligheten?
Skulle en god Gud verkligen skapa en mänsklighet som han måste ha insett var dömd på förhand att ge sig själv ett helvete på jorden?

Var det inte onödigt att skapa människan?
Sett i ett vidare, kosmiskt, perspektiv kan man omöjligt säga att det var onödigt att skapa oss, eller att Gud inte är god som gjorde det.

Teodicéproblemet
Hur ska man kunna förena tanken på en allsmäktig och god Gud med lidandet och ondskan i världen?

Guds avbilder - hur då?
Enligt skapelseberättelsen i Bibeln skapades människan till Guds avbild. Vad innebär det egentligen?

Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...