Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Är det fel att skåla?

Fråga: Min mamma är ett Jehovas vittne. Vid festliga tillfällen då man ska skåla med varandra så gör inte min mamma det. Hon säger att skål betyder döda. Är det sant? Och om det är sant, var nånstans i Bibeln står det något om det? (V.B.)

Svar: Det stämmer att Jehovas vittnen anser att det är fel att skåla. Man baserar det ställningstagandet på att skålandet är en hednisk sed och att man således som kristen inte bör följa den. Någon direkt biblisk grund för detta finns inte - dvs det finns inte något förbud mot att skåla i Bibeln - men däremot så uppmanar Gud på många ställen sitt folk att inte längre "leva som hedningarna" (Ef 4:17), att "hålla sig obesmittade av världen" (Jak 1:27) eftersom "vänskap mot världen är fiendskap mot Gud" (Jak 4:4).

Problemet är att om man ska vara konsekvent och avstå från allt som har ett ickekristet ursprung så återstår det inte mycket man kan göra...

Man kan till exempel inte använda de vanliga namnen på veckodagarna och månaderna eftersom de ju är av hedniskt ursprung. Man kan inte ta av sig skorna när man kommer in i ett hus, eftersom det är något hedningar gör när de går in i ett hedniskt tempel. Och man kan absolut inte nicka eller buga sig när man hälsar på någon, eftersom det ju är en gest av vördnad som används gentemot guden i de flesta religioner. Osv, osv.

Eftersom de ickekristna folken överallt i världen ofrånkomligen har existerat före den kristna (och även den judiska) religionens uppkomst, så innebär det att praktiskt taget alla folks seder och bruk (om det så bara handlar om att sträcka fram högerhanden för att hälsa eller att äta med gaffeln i vänsterhanden) har sitt ursprung i en hednisk tid och isåfall måste undvikas.

Ordet "skål" har sitt ursprung i beteckningen på dryckeskärlet, en "skål" med vin. Denna lät man ibland gå runt - dvs man drack tillsammans ur samma skål - och önskade varandra lycka till (detta var alltså inte i sig självt någon religiös, hednisk, ceremoni, även om det säkert fanns folk som använde samma ceremoni i sin religionsutövning och "skålade till gudarna"). Sedermera började man använda muggar eller glas, men uttrycket att "dricka en skål" eller att "skåla" levde kvar. Någon koppling mellan begreppen "skål" och "död" finns inte.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Keps i kyrkan
Varför kan inte manliga besökare ha huvudbonad på sig i kyrkan när de kvinnliga kan ha det?

Var vinet alkoholfritt på Jesu tid?
I vår bibelgrupp kom vi in på om vinet på Jesu tid var med eller utan alkohol. Jesu första underverk var ju att göra vatten till vin på ett bröllop. Skulle inte Jesus ha kunnat dricka vin om det var alkoholhaltigt?

Paulus och kvinnans roll i församlingen
Att alla är lika i Kristus och följaktligen har samma plikter som lemmar i Kristi kropp, församlingen, är den allmänna, generella och eviga principen.

Jesu första underverk
Jag har alltid undrat över Jesu första under. Om han som första under väckt upp ett dött barn eller drivit ut en ond ande - då hade jag förstått. Men Jesus tillverkade vin till ett stort sällskap. Det var förmodligen också alkohol i vinet.

Speciella kläder för kristna
Vi ( jag och några vänner) forskar lite om klädsel i olika religioner. Jag söker efter typiska kristna kläder, men det är svårt att hitta. Kristendomen är ju en ganska fri religion - iallafall i Sverige.

Är det synd att dricka och festa?
Jag undrar i fall det är fel att "supa" när man är kristen? Är det fel att dricka och vara ute och festa när man är kristen? Jag vet att man inte kommer närmare Gud genom det, men är det synd?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...