Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Är det synd att dricka och festa?

Fråga: Jag undrar i fall det är fel att "supa" när man är kristen? Är det fel att dricka och vara ute och festa när man är kristen? Jag vet att man inte kommer närmare Gud genom det, men är det synd? (L.J.)

Svar: Vinrankan var Israels symbol och vinet återkommer ständigt i Bibeln (det omnämns faktiskt 141 gånger). Det ansågs allmänt att det var Gud själv som lärde Noa att göra vin. Vin var en allmänt förekommande dryck vid de vanliga måltiderna och alldeles särskilt vid festliga tillfällen. Och vinet lovordas på många ställen i Bibeln:

"Så frambringas föda ur jorden, och vin som gör människan glad" (Ps 104:14-15)

"Ge vin åt dem som har det svårt, ge de bedrövade att dricka" (Ords 31:6)

Vinet används även symboliskt i Höga visan där älskaren talar om brudens "skötes vin". Paulus rekommenderade vin "för magens skull".

Dessutom: Jesu första underverk var att förvandla 600 liter vatten till vin (på en bröllopsfest där man redan druckit ur allt vin...), det påpekades om honom själv att han inte var någon fanatisk renlevnadsmänniska som Johannes Döparen utan att han både "åt och drack" (Luk 7:34) - och när han lät något symbolisera sitt eget blod så var det just vinet.

Samtidigt varnar Bibeln på många ställen för överdrivet bruk av alkohol...

"Ve dem som störtar upp i ottan för att få sig ett rus och blir sittande långt fram på kvällen heta av vin! (Jes 5:11)

"Men akta er för att berusa er och dricka er fulla" (Luk 21:34)

Och när det gäller medlemmarna av den kristna församlingen är Bibelns uppmaningar väldigt klara. I flera av sina brev till de olika församlingarna runt Medelhavet påtalar Paulus till exempel vad han förväntar sig av de troende, både församlingens ledare och de övriga medlemmarna:

"Låt oss leva värdigt... inte i utsvävningar och fylleri" (Rom 13:13)

"Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster" (Ef 5:18)

"Han [församlingens ledare] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär" (1 Tim 3:3)

"Församlingsledaren skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig" (Tit 1:7)

"Äldre kvinnor [och det gällde naturligtvis även yngre] skall på samma sätt uppträda som det anstår de heliga. De skall inte sprida skvaller eller missbruka vin" (Tit 2:3)

Det är med andra ord inte synd att dricka vin eller andra drycker med alkohol i, men det är med alkohol som med allt annat (mat, pengar, bilar, idrott, bakelser, nöjen, sex, idoler, kaffe...) - det kan brukas och missbrukas. Det kan används till gagn och glädje, men det kan också användas för att förstöra och bryta ner.

Och även om det allra viktigaste är att vi inte skadar någon annan, så säger Bibeln också att vår egen kropp är ett Guds tempel, och följaktligen är det vår skyldighet att inte skada oss själva heller - att visa vår kärlek till Gud och vår aktning för hans skapelse, hans tempel, vår kropp, genom att vårda den.

Likaså är det vår skyldighet som kristna att inte handla på ett sådant sätt att andra människor tar anstöt - eller så att vi förleder andra till något som kan skada dem, utan tvärtom så att vi fungerar som förebilder, på samma sätt som Jesus är en förebild för oss. Och att inte låta någonting bli så dominerande i vår tillvaro (och det kan ju alkohol bevisligen bli) att det styr vårt liv och blir till en "avgud" för oss. Det är bara Guds vilja som ska styra oss.

Så livet är en balansgång där riktmärket är ansvar - mot Gud, mot vår nästa och mot oss själva. Och det är när vi tar det ansvaret, när vi själva under Guds andes ledning väljer det som är rätt, som vi lever upp till den uppgift som Gud har gett oss.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är det fel att skåla?
Står det någonstans i Bibeln att det skulle vara fel att skåla för någons välgång?

Paulus löfte
I Bibeln finns uppgifter om att olika personer 'avlagt nasirlöfte' och blivit 'nasirer'. Vad innebar det?

Var vinet alkoholfritt på Jesu tid?
Var vinet på Jesu tid med eller utan alkohol? Jesu första underverk var ju att göra vatten till vin på ett bröllop. Drack Jesus vin som var alkoholhaltigt?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...