Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Hade Judas något val?

Fråga: Om det var bestämt på förhand i profetiorna att Judas skulle förråda Jesus, då hade han väl inget val? Då var det ju redan bestämt. Men då måste han väl betraktas som oskyldig? (R.G.)

Svar: Att någonting är förutsagt betyder inte att det är förutbestämt. Vi har alla vår fria vilja - och det gällde även Judas. Gud hade inte på förhand bestämt att Judas skulle förråda Jesus. Däremot hade Gud sett vad Judas skulle välja att göra, och därför kunde han uppenbara den framtida händelsen för sina profeter.

Vad det gäller Guds allvetande så är det inte Gud som bestämmer hur vi (varken du, jag eller Judas) ska handla. Vi är alltså inga robotar, utan vi handlar helt och hållet efter vår fria vilja. Att Gud kan se in i framtiden (vilket inte nödvändigtvis behöver innebära att han också alltid gör det) och konstatera vilket val vi kommer att göra, förändrar ingenting. Gud dirigerar inte våra handlingar, utan vi väljer själva varenda sekund hur vi ska handla, vad vi ska säga etc etc.

Och det här gäller alla profetior i bibeln - till exempel alla de gammaltestamentliga profetiorna om Messias och om händelserna i ändens tid. Det är inte profetian (eller profeten) som bestämmer hur framtiden ska se ut - hur människor kommer att agera en gång i framtiden etc - utan profeten ser bara (genom att Gud uppenbarar det för honom) vad som en dag kommer att hända.

Man skulle kunna jämföra det med att vi står på ett berg och tittar långt framåt längs den väg vi ska åka och på förhand ser hur terrängen vi kommer att färdas genom ser ut och vad vi kommer att möta och passera. Det innebär inte att det är vi som beslutar eller på något vis styr hur landskapet längre bort längs vägen ska se ut, utan bara att vi får en skymt av det innan vi kommer dit.

Så när Jesus vid den sista kvällsmåltiden sa att han måste "gå bort, så som det står skrivet" men "ve den människa som förråder Människosonen", så var det därför att han visste vad som skulle hända (därför att det hade Gud låtet profeterna se när de "blickade framåt från berget"). Hans ord att "den som förråder mig, han har sin hand med mig på bordet" visar att han till och med visste att det var Judas som skulle komma att förråda honom, men ingen - vare sig Gud eller ödet eller profeterna - hade bestämt att Judas skulle göra det, utan det var Judas eget val.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bestraffar Gud ett fritt tänkande?
Straffar Gud oss för vårt fria tänkande - en egenskap som han själv gett oss?

Gud och ondskan i världen
Ondska är något som bara kan finnas hos, eller åstadkommas av, en individ med fri vilja och moraliskt medvetande.

Fri vilja i himlen?
Har vi en fri vilja även i nästa tillvaro? Måste det då inte kunna bli konflikter och människor som bryter mot Guds vilja även där?

Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Judendomens betydelse för kristendomen
Den första kristna församlingen uppstod därför att en grupp judar blev övertygade om att den väntade Messias (Kristus) hade kommit.

Har människan verkligen en fri vilja?
Har människan en fri vilja? Se Rom 9:16.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...