Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Gud och ondskan i världen

Fråga: Skapade Gud ondskan? (K.A.)

Svar: Ondskan är inte något som Gud har skapat. Ondska är inte någonting som skapats över huvud taget, lika lite som godhet, kärlek, längtan, hat, saknad etc etc.

Ondska skulle snarare kunna definieras som en attityd, en inställning - att man har rätt att göra andra illa, att man utan någon medkänsla kan utsätta andra för lidande, att man utan hänsyn till andras kroppsliga eller själsliga smärta kan utnyttja dessa för att tillgodose egna behov. Ondska är följaktligen något som bara kan finnas hos, eller åstadkommas av, en individ med fri vilja och moraliskt medvetande.

Ett djur, som handlar instinktivt och inte kan resonera i moraliska termer av rätt och fel, kan aldrig vara ondskefullt eller begå en ond handling. Men när Gud skapade människan, skapade han en varelse med både fri vilja och moraliskt medvetande. Och där det finns en fri vilja och en möjlighet till resonemang och beslut kring "rätt och fel" handlande finns automatiskt möjligheten till alla typer av både goda och onda attityder och handlingar. Där finns möjligheten att sätta sig själv i första rummet och strunta i andra eller att älska sin nästa som sig själv. Där finns möjlighet att hjälpa och stödja eller att utnyttja och bryta ner. Där finns möjlighet till egoism och altruism, kärlek och hat, godhet och - ondska!

Men inget av detta är alltså ”skapat” - varken av Gud eller någon annan.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Teodicéproblemet
I stället för att se ondskan och lidandet som bevis för att det inte finns någon Gud, är det dags att vi inser att just det faktum att våra handlingar får de konsekvenser de får, visar att det finns en Gud som är ordningens Gud och inte oordningens.

Lidande och ondska
Ondska är ett moraliskt begrepp och följaktligen helt förbehållet varelser som besitter förmågan att tänka i moraliska termer, att fundera över huruvida en viss handling är moraliskt rätt eller fel.

Varför stoppar inte Gud allt lidande?
Om Gud är kärleken och om Gud är allsmäktig, varför ser han då inte till så att det blir slut på all ondska och allt lidande?

Kunskapens träd i Edens lustgård
Hur kunde ett träd ge Adam och Eva kunskap och varför lät Gud ett sånt träd växa där om ändå ingen skulle få äta av det och få kunskapen?

Var det inte onödigt att skapa människan?
Sett i ett vidare, kosmiskt, perspektiv kan man omöjligt säga att det var onödigt att skapa oss, eller att Gud inte är god som gjorde det.

Varför finns det krig i världen?
Varför skapade inte Gud oss människor goda så att vi inte krigade och förstörde utan såg till så att ingen behövde svälta istället?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...