Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Kunskapens träd i Edens lustgård

Fråga: Hur kunde ett träd ge Adam och Eva kunskap och varför lät Gud ett sånt träd växa där om ändå ingen skulle få äta av det och få kunskapen? (H.S.)

Svar: Det var inget speciellt med det här trädet. Inget mystiskt. Inget gåtfullt. Det fanns inga dolda krafter i trädet, inga förborgade hemligheter i frukterna. Och det var inte planterat där för att fresta människorna. Det var ett helt vanligt träd, ett av alla de hundratals träd som fanns i den trädgård där de första människor enligt bibelns berättelse hade sitt hem.

Den enda skillnaden var att Gud utsåg detta träd till ett "prövoträd", som skulle visa om människan verkligen var beredd att följa Guds vilja...

Gud hade ju skapat människan "till sin avbild", i syfte att hon en dag skulle bli "lik honom" i alla avseenden - en varelse med evigt liv, som liksom han själv existerade "från evighet till evighet", en varelse som var fullkomlig i alla avseenden, som tänkte som han, etc...

Samtidigt måste Guds avbild ha en egen fri vilja, eftersom Gud har en egen fri vilja. Det innebar att att hon helt enkelt måste vilja vara lik Gud, vilja följa honom, vilja inta sin plats i helheten och följa de eviga lagar som Gud har lagt ner i sin skapelse sedan tidernas begynnelse och som upprätthåller alltet i harmonisk samklang. Hon måste vilja låta sig ledas och styras av Guds ande.

Följaktligen måste hon av egen fri vilja fatta ett definitivt beslut att följa Gud, och visa att inget skulle få henne att bryta mot Guds vilja, utan att hon för all framtid skulle följa honom.

Bibeln beskriver hur Gud ställde människan inför det nödvändiga och alltigenom avgörande valet genom att låta ett av träden i Edens lustgård bli till ett "prövoträd" som Gud kallade "kunskapens träd på gott och ont".

"Och Herren Gud bjöd mannen och sade: 'Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, skall du döden dö.'" (1 Mos 2:16-17)

Detta enda träd - ett helt vanligt fruktträd bland en massa andra fruktträd - skulle visa om människan verkligen ville följa sin Skapare, eller om hon skulle bestämma sig för att strunta i Guds befallning och äta av den förbjudna frukten. I praktiken skulle det vara ett klart uttryck för att hon föredrog att lita till sin egen kunskap i stället för Guds och föredrog att själv avgöra vad som var rätt och fel, gott och ont.

Det var en enkel regel, ett enkelt val - valet mellan att följa Gud eller inte. Valet mellan att bryta mot Guds vilja och gå sin egen väg - vilket skulle göra det omöjligt för dem att få evigt liv - eller lyda Guds vilja, acceptera den kunskap han i egenskap av hela universums Skapare kunde ge dem - vilket skulle ge dem Guds ande och därmed evigt liv!

Vi vet ju hur det gick. Människorna föredrog att strunta i Guds vilja. De lät sig luras av Satan - "denna världens herre", i berättelsen representerad av en orm - och valde att äta just den frukt som Gud förbjudit dem att äta. De valde att lita till den kunskap de själva kunde skaffa sig och själva bestämma över vad som var rätt eller fel. De valde att gå sin egen väg - och det blev en väg som kom att innebära lite glädje ibland, lite lycka och tillfredsställelse, men samtidigt mycket sorger, ondska och lidande. Och död.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Arkeologin och människans ålder
Hur kan man förena arkeologiska fynden av hundratusentals år gamla skelett med bibelns skapelseberättelse?

Var ligger Paradiset?
Det område i landet Eden där 'lustgården' en gång låg var troligen någonstans i nuvarande Irak)

Guds avbilder - hur då?
Enligt skapelseberättelsen i bibeln skapades människan till Guds avbild. Vad innebär det egentligen?

Var det inte onödigt att skapa människan?
Sett i ett vidare, kosmiskt, perspektiv kan man omöjligt säga att det var onödigt att skapa oss, eller att Gud inte är god som gjorde det.

Meningen med livet
Människans skapelse inte är avslutad än. Gud är fortfarande i full färd med att forma sitt största mästerverk.

Är bibelns berättelser bara plagiat?
De historier som finns i Bibeln finns ju faktiskt i andra religioner också? Hur kan man då säga att Bibeln är Guds ord? Verkar det inte i stället som om de som skrev Bibeln bara plagierade gamla berättelser?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...