Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Var Jesus Gud eller människa?

Fråga: Om nu Jesus var Gud (eller Guds son), hur kunde han då dö? (L.D.)

Svar: Svaret är att i Jesus förenades den gudomliga och den mänskliga naturen. Bibeln berättar att han var unik - evig och likväl dödlig, både Gud och människa.

"I begynnelsen var Ordet [Kristus], och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud... Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet..." (Joh 1:1,14)

Under sitt liv på jorden klädde Kristus av sig all gudomlighet (Filipperbrevet 2:5-8 uttrycker det med att "fastän han var till i Gudsgestalt räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte [något att visa upp inför människor] utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa") och blev fullkomlig människa, för att kunna leva som en människa, frestas som en människa och tro på Gud som en människa.

Och Jesus blev verkligen människa i alla avseenden. Gud kan inte frestas, men Jesus blev frestad. Gud kan inte dö, men Jesus dog. Gud vet allt, men Jesus visste inte dagen och stunden då han skulle återkomma till jorden. Ingen människa kan se Gud, men Jesus kunde ses.

Som människa blev Jesus hungrig och måste äta. Han blev törstig och måste dricka. Han blev fysiskt trött och måste sova.

Som människa var Jesus begränsad. Han var noga med att betona att han - som människa - inte kunde göra något av sig själv, utan att det var Fadern som handlade genom honom.

Som människa måste Jesus tro och förlita sig på att Fadern, när han avslutat sin uppgift på jorden, skulle upphöja och ge honom tillbaka den härlighet han hade tillsammans med Fadern före världens skapelse.

Som människa bad han till Gud:

"Fader, stunden har kommit ... Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till" (Joh 17:1,5)

Som människa led han samma kval som alla andra människor skulle gjort och vädjade till Fadern om att slippa undan det lidande som väntade honom, men ändå vek han aldrig av från den väg som var utstakad för honom, den uppgift han visste var hans, utan lämnade hela sitt liv i Faderns händer:

"Fader! För dig är allting möjligt. Ta denna [lidandets] bägare från mig. Men inte som jag vill, utan som du vill...!" (Mark 14:36)

Som människa levde han ett fullkomligt liv i enhet med Gud, en människa som under hela sitt liv följde Guds vilja.

Därigenom blev han den första människa som levde det liv som varje människa är avsedd att leva. Därigenom gjorde han det som Adam misslyckats med. Därför beskriver bibeln Jesus som den "siste Adam".

Genom att leva ett fullkomligt liv, genom att leva ett liv helt utan synd, kunde Jesus uppstå från döden och återfå den gudomlighet och det eviga liv som han "klädde av sig" då han blev människa, för att kunna ge detta vidare ("Den första människan, Adam, blev en varelse med liv. Men den siste Adam blev en ande som ger liv", 1 Kor 15:45) till alla dem som beslutar sig för att följa honom - alla dem som ångrar de synder de begått i egenskap av "den förste Adams" ättlingar och väljer att överlämna sitt liv i Guds händer, tar emot erbjudandet om ett nytt liv och i fortsättningen som "den siste Adams" efterföljare låter sig ledas av samma heliga ande som ledde Jesus under hela hans liv här på jorden och som i uppståndelsen kommer att ge dem evigt liv.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är inte Gud och Jesus två olika personer?
är det inte ganska tydligt att Gud & Jesus är två olika personer? Jesus sade ju klart & tydligt att Fadern är större än han! Och om nu Jesus är Gud, varför bad han då till sig själv?

Hur kan Jesus vara Gud?
Bibeln berättar om hur Sonen lämnade sitt andliga, gudomliga tillstånd och lät sig födas som en fysisk, dödlig människa.

Måste Jesus korsfästas?
Fanns det inget annat sätt för Jesus att återknyta kontakten mellan människor och Gud än att dö på korset?

Guds plan för mänskligheten
Eftersom döden är en konsekvens av människans synd blev Jesus tvungen att genomlida även detta 'straff' - trots att han inte själv begått någon synd.

Livet - en Guds gåva?
Är inte livet enligt bibeln snarare en gåva från Herren än en mänsklig rättighet?

Straffar Gud två gånger?
Om nu Jesus har tagit på sig straffet för alla människors synder, hur kan då Gud straffa någon människa över huvud taget?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...