Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Hur kan Jesus vara Gud?

Fråga: Jag är förbryllad över detta som kristna säger - att Jesus är Gud. Menar ni inte egentligen att han är gudomlig, eftersom han är Guds Son? Gud är ju Fadern, och Jesus är ju Sonen. Då kan väl inte Jesus också vara Fadern (= Gud)? Jag förstår inte detta! (A.L.)

Svar: Jag förstår av din fråga att du sätter likhetstecken mellan Gud och Fadern (enbart Fadern), och då är det naturligt att undra över Sonens roll. Men det är där själva tankefelet uppstår. Gud är nämligen inte begränsad till enbart Fadern - Gud är inte ett annat ord för "Fadern" - utan både Fadern och Sonen är Gud.

Det är kanske lite lättare att förstå om vi tänker oss ordet "Gud" som en "gruppbeteckning", ett "gruppnamn", på samma sätt som namnet på exempelvis ett idrottslag.

Tänk dig till exempel ett litet landslag i backhoppning, förslagsvis "Zambias backhoppningslag" (som ju kan förmodas vara väldigt litet...). Detta team består för tillfället av två personer, X och Y, som råkar vara far och son. Tillsammans utgör de alltså Zambias backhoppningslag.

Det finns naturligtvis bara ett enda "Zambias backhoppningslag", men det består av två individer, fadern och sonen. (Det kan till och med bestå av bara en individ. Om en av dem inte skulle kunna delta i en tävling, så utgör den andre hela laget.)

I fallet Gud får du istället tänka dig ett team (egentligen en familj) som heter "Gud". "Gud" är då teamets "gruppbeteckning" (eller familjens "efternamn" eller "släktnamn", om man så vill.) Både Fadern och Sonen ingår i detta team, denna familj. Tillsammans utgör de alltså Gud.

Och oavsett om "familjen Gud" (precis som backhoppningslaget) består av en eller flera individer så är det likväl bara en Gud, på samma sätt som det bara finns ett "Zambias backhoppningslag" oavsett hur många personer som ingår.

Fadern är således inte en gud och Sonen en annan gud (de är inte två olika gudar), lika lite som zambiern X är ett backhoppningslag och hans son, zambiern Y, är ett annat backhoppningslag (de är inte två olika lag), utan Fadern och Sonen är båda Gud - två individer som ingår i, och utgör, (familjen) "Gud" - på samma sätt som X och Y båda är Zambias backhoppningslag - två individer som ingår i, och utgör, (teamet) "Zambias backkhoppningslag".

Bibeln berättar om hur Sonen, den ene av dessa individer i Gud (i "gruppen vars beteckning är Gud"), lämnade sitt andliga, fullkomliga tillstånd och lät sig födas som en fysisk, dödlig människa. Den han utsåg till sin jordiska mor var en ung judisk flicka i 13-14-årsåldern som hette Maria och var trolovad med sin blivande make, snickaren Josef. När hon fött sitt barn gav de pojken namnet Y'shua (ett namn som på svenska blir Josua eller Jesus). "Jesus" var således enbart Sonens jordiska namn.

När Gud blev människa (dvs när den person i familjen Gud som kallas "Sonen" föddes på jorden som juden Jesus) "klädde han av sig" all gudomlighet och blev fullkomlig människa, för att kunna leva som en människa, frestas som en människa, tro på Gud som en människa och följa Guds vilja hela sitt liv - som en människa. Men livet som människa innebar också att han måste drabbas av det som är det ofrånkomliga slutet för varje fysisk människa - döden.

Tack vare att han levt ett fullkomligt liv i enhet med Gud, tack vare att han under hela sitt liv följt Fadern Guds vilja och blivit den första människa som levt det liv som varje människa är avsedd att leva, kunde han uppstå från döden och återfå det eviga liv (som "Sonen Gud") som han haft från begynnelsen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är inte Gud och Jesus två olika personer?
Men är det inte ganska tydligt att Gud & Jesus är två olika personer? Jesus sade ju klart & tydligt att Fadern är större än han! Och om nu Jesus är Gud, varför bad han då till sig själv?

Hur kan Jesu död ge evigt liv?
Bibeln säger att tack vare att Jesus som fysisk människa levde ett liv utan synd, kunde han dö och sedan uppstå till evigt liv - den förste som någonsin uppstått.

Kan Gud dö?
I Jesus förenades den gudomliga och den mänskliga naturen. Bibeln berättar att han var unik - evig och likväl dödlig, både Gud och människa.

Väljer vi om vi ska tro?
Det eviga livet är inte en ynnest som bara ska förunnas ett oändligt litet fåtal, utan att det är syftet med varenda människa som blivit till under årtusendenas lopp.

Varför skapade Gud oss människor?
Som fullkomlig Gud och fullkomlig människa utgör Jesus länken mellan det här livet och det liv som är varje människas mål.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...