Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Är Gud maktlös eller illvillig?

Fråga: Min fråga är egentligen en vidarebefodran av Epikurus gamla fråga: 'Vill Gud förhindra ondskan, men kan inte? Då är han maktlös. Kan han men vill inte? Då är han illvillig. Om han både vill och kan, varifrån kommer då ondskan?' (A.L.)

Svar: Epikuros resonemang är över huvud taget inte hållbart eftersom det kräver att man accepterar hans definitioner - och det behöver man inte alls göra. Jag gör det inte.

1. Djur är varken onda eller goda. De kan åsamka varandra smärta, men smärta/lidande och ondska är ju inte samma sak. Ett rovdjur som sliter sönder sitt offer för att tillgodogöra sig näringen är inte ont - lika lite som ett virus som bryter ner en annan organism i sin strävan att överleva som "art". Gud skulle följaktligen mycket väl kunnat förhindra ondskan - genom att endast skapa varelser som saknar moraliskt, medvetet tänkande och bara agerar instinktivt. Då skulle ingen ondska funnits.

Gud är alltså inte maktlös.

2. Men Guds avsikt var aldrig att bara skapa en värld fylld av instinktiva organismer, utan att skapa sin avbild. Och eftersom Gud kan tänka och handla fritt måste följaktligen också människan (hans blivande avbild) ha samma egenskap och möjlighet. Ett fritt tänkande kan inte ha några begränsningar (det vore en självmotsägelse, en logisk omöjlighet) och det betyder ofrånkomligen att denna tänkande varelse kan vara både ond och god. Om Gud tog ifrån oss vårt fria tänkande och vårt moraliska medvetande och gjorde oss till instinktiva varelser, som djuren, så skulle vi inte kunna begå några onda handlingar - men då skulle vi inte heller kunna bli lika Gud. Att Gud låter oss ha vår fria vilja, trots att detta ger oss möjlighet att vara onda, beror således på att Gud vill oss väl (att vi ska kunna bli lika honom), inte på att han önskar oss någon skada och vill oss illa.

Gud är alltså inte illvillig.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Har Gud skapat ondskan?
Om människan kan välja ont måste det komma någonstans ifrån. Ondska kan inte uppstå ur intet. Om Gud är skaparen av allt, måste han ha tänkt de tankar vi tänker. Om vi tänker ont måste det komma från Gud. Alltså en ond gud.

Varför skapades vi inte fullkomliga?
Varför skapade inte Gud oss som fullkomliga och färdiga 'gudsavbilder' redan från början?

Varför stoppar inte Gud allt lidande?
Om Gud är kärleken och om Gud är allsmäktig, varför ser han då inte till så att det blir slut på all ondska och allt lidande?

Var det inte onödigt att skapa människan?
Om Gud är allsmäktig, så ser han ju in i framtiden - och då VISSTE han, när han skapade människan, att de första människorna skulle välja "fel" väg och att det skulle rendera i allt elände som människan i alla tider drabbats utav!!! Var det då inte onödigt att skapa människan? Om Gud ÄR god och allsmäktig?

Varför finns det krig i världen?
Varför skapade inte Gud oss människor goda så att vi inte krigade och förstörde utan såg till så att ingen behövde svälta istället?

Gud och ondskan i världen
Skapade Gud ondskan?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...