Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Tro eller vetande

Fråga: Varför ser man så ofta att kristna försöker bevisa att Gud finns? Handlar inte kristendomen just om tro? Och tro är väl motsatsen till vetande, alltså nåt man bara kan göra utan bevis? Om man vet så tror man ju inte längre. (S.G.)

Svar: Tror du inte på dina föräldrar? Tror du inte på din lärare? Tror du inte på din läkare om han säger att du är sjuk (eller frisk)? Tror du inte på en polis som säger att ditt baklyse är trasigt?

Visst kan man tro på någon man vet finns. Det är faktiskt till och med ett villkor för att man ska kunna tro på någon!!!

När ordet "tro" används i bibeln, handlar det nämligen inte alls om tro i bemärkelsen "hoppas på" (dvs "vara lite osäker, trots allt", lämna utrymme för tvivel, ungefär i stil med "jag tror att det blir sol i morgon, men..."), utan om förtröstan, om övertygelse, om förvissning - vetskap. (Det hebreiska ha'amin betyder att "vara säker", "vara fast övertygad", "ha tillit till", "tro på" - dvs en övertygelse, visshet. Det gäller också det grekiska pisteúein, "hålla för sant", "lita på".)

Och när Jesus talade om att "tro på Gud", så handlade det över huvud taget inte om att tro på Guds existens. Guds existens var en självklarhet för hans åhörare. Vad det handlade om var att tro på hans ord - och Guds existens är en förutsättning för att vi ska kunna tro på hans ord. Hur ska någon kunna "ha tillit till" Gud, "lita på" Gud, "tro på" att det han säger är sant - om man inte ens vet att han finns?

Det är naturligtvis inget fel i att tro utan bevis. Jesus säger ju själv:

"Lyckliga (saliga) de som inte har sett men ändå tror"

Men hur många kan tro utan att se? Och om man inte kan göra det - ska man då nöja sig med att förbli i okunnighet? Ska man nöja sig med att inte veta? Om vissheten om Guds existens är avgörande för tron på hans ord, så kan ju beviset för Guds existens utgöra skillnaden mellan evigt liv och evig död?

Om jag över huvud taget ska kunna lyssna på någon, lita på någon, tro på det någon säger eller har sagt - så måste jag först och främst veta att personen i fråga alls existerar! Första steget - förutsättningen för att en människa över huvud taget ska bry sig om att fundera på vad Gud vill - måste följaktligen vara att hon är helt övertygad om att Gud finns. För hur skulle hon kunna tro på någon som hon inte ens vet existerar?

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur och varför konverterar man?
Varför konverterar man? Finns det olika anledningar till att man gör det? Och hur går det till när man konverterar till de olika religionerna?

Tro som kan förflytta berg
Vilken innebörd lägger Jesus i begreppet "tro" när han talar om "tro som kan förflytta berg"?

Kristendomen och naturvetenskapen
Religionerna innehåller föreställningar om verkligheten som är problematiska för den som tillägnat sig en naturvetenskaplig världsbild. Hur försöker anhängarna till kristendomen harmoniera sin tro med en vetenskaplig världsbild?

Är Gud egoist?
Gud är en egoistisk Gud. Han säger: "Du skall inga andra gudar hava jämte mig." Är det rättvist? Att inte få välja vem man ska tro på?

Räcker det att bara tro?
När jag konfirmerades för två år sedan fick jag lära mig att man uppnår evigt liv bara man tror på Jesus. Men när jag läste NT så säger Paulus att ’tro utan handling är inte värt någonting’ (eller något liknande).

Kan man välja att tro eller inte tro?
Hur kan Gud döma en människa för att hon inte tror. Man kan väl ändå inte själv rå för att man inte tror på något?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...