Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Hur vet man att man har fått Guds heliga ande?

Fråga: Det står i bibeln (ungefär) att den som har fått den heliga anden har fått evigt liv. Men hur kan man veta om man verkligen har fått den? Känner man det eller märks det på nåt särskilt sätt? (M.N.)

Svar: Denna fråga är en av de viktigaste vi kan ställa, därför att det är genom Anden vi får evigt liv! Som Paulus uttrycker det i ett par av sina brev till församlingarna i Korint och Rom:

"Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom" (1 Kor 15:22-23)

Och...

"Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. Men... om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er" (Rom 8:9-11)

Enkelt uttryckt - förutsättningen för att vi ska kunna uppstå till evigt liv vid Jesu återkomst är att vi har Guds ande inom oss här och nu. Utan den heliga anden går vi samma ofrånkomliga och dystra slut till mötes som alla andra fysiska, dödliga varelser. Men den heliga anden utgör vår garanti för evigt liv (Joh 6:63, Gal 6:8)!

Hur vet vi då att vi har Guds ande i oss? Hur vet vi att Gud har döpt oss i sin ande?

Bibeln säger att vi får den heliga anden som svar på vår bön (Luk 11:13) och vår tro (Gal 3:14). Genom tron på Jesus! Genom tron på att snickaren Y'shua från Nasaret var och är Messias (Apg 2:36 och 1 Joh 5:1)! Genom tron på att Gud sände sin son att födas här på jorden och att han gav sitt liv (Joh 3:36) för att kunna ge oss det eviga liv som Gud avsett för oss ända sedan han skapade den första människan (Joh 3:16)!

Om vi tror att Guds ord är sanning, om vi tror att Jesus dog för att göra det möjligt för oss alla att nå det mål som vi har skapats för att nå, om vi har fattat ett definitivt beslut att vända om och börja följa Jesus och låta honom leda vårt liv, om vi har överlåtit oss helt och hållet i Guds händer - då behöver vi inte vara oroliga. Då har vi fått den heliga anden!

Vi känner det också genom den förändring som Anden åstadkommer inom oss själva. Det är nämligen Andens främsta uppgift här och nu - att hjälpa oss att följa Gud, att mogna och leva så som Jesus levde. Den heliga anden är inget annat än Gud själv och när den den förenar sig med vår själ och blir en del av vårt jag, förvandlas vårt sinne och formas mer och mer i samklang med Gud. Guds karaktär, Guds personlighet kanaliseras genom oss så att vårt tänkande förändras och och kommer alltmer i linje med Guds ord, Guds vilja.

"Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden" (Rom 5:5).

Och genom Andens kraft börjar vi så växa till en ny skapelse - den "nya människa" som en dag ska uppstå eller förvandlas till evigt liv.

Bibeln beskriver vidare Guds ande som "vishetens och uppenbarelsens ande" som ger "en rätt kunskap om honom [Gud]" (Ef 1:17), "sanningens Ande" (Joh 16:13) som "utforskar allt" (1 Kor 2:10), "kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande" (2 Tim 1:7)...

Och därför skrev också Paulus i ett av sina brev till församlingen i Korint att det som verkligen kännetecknar den förvandling som sker inom oss när vi får del av Guds ande är "kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning" (Gal 5:22-23).

Dessutom talar bibeln om hur Gud genom anden kan förse de troende med olika "gåvor" ("begåvningar") som är till nytta för församlingen: undervisningens gåva, tröstens gåva, gåvan att dela med sig, att vara en duktig ledare och att visa barmhärtighet (Rom 12:6-8), att meddela vishet och kunskap, att bota sjuka, att göra under, att profetera och att tala olika språk (1 Kor. 12:8-11). Paulus betonade att de "andliga gåvorna" var många, men att Gud alltid ger dem "så att det blir till nytta" (1 Kor 12:7).

"Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill" (1 Kor 12:11)

Medan någon får förmågan att undervisa och förklara Guds ord, får en annan gåvan att kunna trösta, en tredje får förmågan att tala främmande tungomål (språk) som han eller hon aldrig lärt sig, ytterligare någon får gåvan att visa barmhärtighet osv...

Alla de här olika gåvorna eller förmågorna är precis lika mycket värda, lika betydelsefulla - allt beroende på situationen och omständigheterna - och Gud ger oss dem efter behov. Och därför får vi inte heller se någon av dem som det enda beviset för Guds andes närvaro i oss eller ens som ett bevis på större andlighet eller starkare tro. De är uttryckligen gåvor - en "extra bonus" - som Gud ger vid speciella tillfällen, i situationer där de kan vara till nytta, för att ge oss möjlighet att uträtta ännu mer än vi skulle kunnat göra av egen kraft.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Andligt eller fysiskt evigt liv?
Kommer ingen människa någonsin att bli 'fullkomlig' och få evigt liv i sin fysiska kropp? Var inte den största betydelsen av Jesus död var att han offrade en fullkomlig kropp?

Bokstaven dödar men Anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Hur kan Jesu död ge evigt liv?
Bibeln säger att tack vare att Jesus som fysisk människa levde ett liv utan synd, kunde han dö och sedan uppstå till evigt liv - den förste som någonsin uppstått.

Villkoren för evigt liv
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Bibelns ord om andens gåvor
Var och vad står det i Bibeln om "andens gåvor"?

Vem är kristen?
Har Jehovas Vittnen ensamrätt på att få kallas 'kristna'? Isåfall: Varför?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.


Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...