Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Varför skapade Gud oss människor?

Fråga: Står det nånstans i Bibeln VARFÖR Gud skapade oss och VARFÖR Jesus måste komma och starta en ny religion? (H.S.)

Svar: Bibeln säger att Gud skapade oss till sin avbild och därmed säger den kort och gott att vi allesamman är i besittning av ett fantastiskt andligt "genetiskt arv". Och detta är vad som egentligen är hela kärnan i Bibeln.

Bibelns centrala budskap är nämligen att människan existerar på grund av en plan och ett syfte som ytterst är andligt till sin karaktär. Människans skapelse inte är avslutad än. Gud är fortfarande i full färd med att forma sitt största mästerverk. Det mänskliga livet - den här fysiska tillvaron här på jorden - är bara den första fasen, den första etappen av vår skapelse, inte målet för den.

Den första människan skapades av lera, av jordisk materia, till en fysisk varelse. Hon skapades förgänglig, utan någon inneboende odödlighet. Den viktigaste etappen återstår alltså - vår väg från denna tillfälliga fysiska existens till en evig andlig tillvaro. Vår väg till Gud. Lermodellen ska formas och förvandlas till det slutliga fulländade andliga mästerverket - Guds avbild - med fullkomlig gudomlig karaktär och natur.

Man skulle helt enkelt kunna jämföra det med fostrets existens innan det föds som en färdig varelse, eller puppans tillvaro innan den kläcks till en färdigutvecklad fjäril. Det liv vi lever just nu som fysiska varelser är det första stadiet, den fysiska, materiella etappen, medan målet är något helt annat.

När Gud för drygt 2000 år sedan sände Jesus Kristus var det inte för att starta någon ny religion, utan just för att visa vad som är det yttersta syftet för mänskligheten - målet för var och en av oss:

Jesus av Nasaret var en fullkomlig, levande fysisk avbild av Guds andliga väsen, Guds karaktär, Guds natur. Bibeln beskriver honom som den perfekta återspeglingen av Faderns person synliggjord för världen.

"Nu vid denna tidens slut har [Gud] talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom. Och han ... är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen..." (Hebr 1:1-2)

Målet för varje människa, oavsett var hon i dag lever, oavsett var hon är född, oavsett vilken religion hon har, oavsett om hon är man eller kvinna, oavsett intelligens, handikapp eller hudfärg, är att bli lika Kristus, sådan han är i dag.

"Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han [Kristus] uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är" (1 Joh 3:2)

Jesus Kristus är normen, mönstret, inte bara för det här fysiska livet, utan för det som är det mänskliga livets mål och mening - en fullkomlig, evig, andlig tillvaro som Gud från början har avsett för varenda människa som någonsin levt och kommer att leva, och som han ger till var och en som tror på honom och accepterar hans erbjudande.

Vårt mål är att bli Guds avbilder i alla avseenden. Meningen med vår existens är att vi ska bli vad Kristus är i dag, och vägen dit går genom honom som "var i begynnelsen, som var hos Gud och som var Gud och blev människa och bodde bland oss" (Joh 1:14, 18). Jesus uttryckte det själv i orden:

"Jag är vägen, sanningen och livet" (Joh 14:6)

Jesus kom för att göra det möjligt för oss att få Guds ande - den andliga faktor som kommer att förvandla vår mänskliga natur till gudomlig natur. Föreningen mellan människans ande och Guds ande är det som möjliggör utvecklandet av en ny natur och slutligen en uppståndelse till ett nytt liv som odödliga Guds barn:

"Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: 'Abba! Fader!' Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn" (Rom 8:14-16)

Som fullkomlig Gud och fullkomlig människa utgör Jesus länken mellan våra fysiska, mänskliga gener och den "andliga, gudomliga gen" som måste fogas till vår fysiska kropp för att vi ska kunna nå vårt mål - evigt liv i Guds rike.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Uppror i himlen?
Hur ska Gud kunna förhindra att vi gör uppror mot honom i himlen, på samma sätt som vi gör här och på samma sätt som Satan gjorde en gång?

Varför skapades vi inte fullkomliga?
Varför skapade inte Gud oss som fullkomliga och färdiga "gudsavbilder" redan från början? Då hade vi ju sluppit vara med om allt lidande och elände som människor har utsatt varandra för sedan tidernas begynnelse.

Ska vi bli gudar?
Kommer vi att bli gudar då vi kommer till himlen? Precis som vår Far är nu?

Guds avbilder - hur då?
Vad menas med att vi ska bli "Guds avbilder"?

Vad är kristendomens livsmål?
Vad är själva meningen med livet för den som är kristen? Att komma till himlen? Och sen då?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...