Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Vem vill leva i evighet?

Fråga: Du säger att Bibeln ger nyckeln till odödlighet. Jag tror inte att jag skulle vilja leva i evighet om det inte hela tiden kom nya saker att göra, nya frågor att lösa, saker som ger livet mening och en orsak att leva. (D.A.)

Svar: Bibeln säger att när Gud skapade oss gjorde han det med ett enda, klart uttalat syfte:

"Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika" (1 Mos 1:26)

Gud skapade oss till att bli hans avbilder, lika honom - hans barn! - inte i någon sorts symbolisk mening, utan i fullkomlig mening. Varelser med evigt liv. Fullkomliga. Odödliga. I alla avseenden lika honom. På samma sätt som våra barn verkligen är våra avbilder och lika oss.

Nu är det ju ganska uppenbart att vi inte är särskilt lika Gud. Gud är ande och odödlig. Vi är materia och dödliga.

Den enkla förklaringen är att människans skapelse inte är avslutad än. Gud är fortfarande i full färd med att forma sitt största mästerverk. Människan som fysisk varelse är bara den första fasen, den första etappen.

Men... den dag vi uppstår kommer skapandet av Guds avbild att vara fullbordad. Den dagen kommer vi att vara lika honom i allt:

"När han uppenbarar sig, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är" (1 Joh 3:2)

Vi kommer att ha evigt liv som Gud!

Vi kommer att vara fullkomliga som Gud!

Vi kommer verkligen att vara Guds barn! Inte symboliskt. Inte bildligt. Utan VERKLIGEN! "Alla som leds av ande från Gud är Guds söner..." (Rom 8:14).

Och...

"...är vi barn då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar" (Rom 8:16)

Vad har Jesus ärvt?

Bibeln säger att Jesus Kristus blev insatt av Gud "att ärva allting" (Heb 1:3) - allting! Hela skapelsen! Hela universum! Allt! Oändliga myriader världar.

Hur otroligt det än låter så är Guds syfte med att skapa oss, att vi ska ärva världsalltet tillsammans med Kristus och tillsammans med honom råda över hela den ändlösa skapelsen!

När vi blickar upp mot den glittrande rymden och ser rakt ut i evigheten är det vår framtid vi ser. Det blir vår fantastiska uppgift - som Guds avbilder, som skapande odödliga fullkomliga Guds söner och döttrar - att delta i det gudomliga skaparverket, att föra livet vidare till miljard efter miljard av planeter i ett oändligt universum.

Framför oss ligger ett evigt liv, inte av plinkande på harpor, utan ett liv fyllt med nya uppgifter, nya fascinerande, inspirerande skaparuppgifter, där vi ständigt kan blicka framåt mot väldiga skaparprojekt och med glädje se tillbaka på vad vi har uträttat.

Framför oss ligger en oändlig evighet - en evighet att skapa, vårda, sköta och förvalta - först i ett tusenårigt rike här på jorden (där det blir vår uppgift att föra ytterligare miljoner och miljarder människor till Gud) och sedan i en oändlig evighet...

Det är den fantastiska framtid som Gud har i beredskap för sina barn! Hur skulle det någonsin kunna bli tråkigt?

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför skapade Gud oss människor?
Som fullkomlig Gud och fullkomlig människa utgör Jesus länken mellan det här livet och det liv som är varje människas mål.

Varför skapades vi inte fullkomliga?
Varför skapade inte Gud oss som fullkomliga och färdiga 'gudsavbilder' redan från början?

Guds avbilder - hur då?
Enligt skapelseberättelsen i Bibeln skapades människan till Guds avbild. Vad innebär det egentligen?

Ser Gud ut som en människa?
Det står att Gud hade skapat oss människor i sin egen avbild. Betyder det att Gud ser ut som en människa?

Är vi Guds eller änglarnas avbilder?
Var det änglarna Gud talade med vid skapelsen när han sa: 'Låt oss göra människor till vår avbild'?

Kan någon bli fullkomlig?
Hur kan Jesus uppmana sina lärjungar (och oss) att 'vara fullkomliga'. Är inte det en orimlig uppmaning när det framgår ganska klart av Bibeln att vi är ofullkomliga varelser?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...