Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Är Gud nationalist?

Fråga: Säger inte Bibelns berättelse om Babels torn klart och tydligt att Gud skapade nationerna för att slå sönder det internationella världsriket? Är det då inte uppenbart att det är Guds avsikt att nationsgränserna och de olika folken ska bestå och att Gud gav folken gränser inom vilka de skulle söka honom. Gud är nationalist! Står du på mångkulturens och internationalismens sida, står du på Satans sida! (S.H.)

Svar: Tolkningen av Babels torn är helt uppåt väggarna och har inget som helst stöd i Bibeln. Bibeln säger ingenstans att världens nationer skapades "för att slå sönder det internationella världsriket". Den säger inte ett ord om några nationer i samband med Babels torn. Det fanns inte något "internationellt världsrike" vid tiden för Babels torn - och det finns fortfarande inget sådant - så några nationer kan följaktligen inte ha skapats med syfte att "slå sönder det internationella världsriket".

Påståendet att det skulle vara "Guds avsikt att nationsgränserna och de olika folken ska bestå" är lika absurt. Vilka folk? Vilka nationsgränser?

Kanske de folk som fanns i området kring Mesopotamien då Babels torn byggdes och de nationsgränser dessa folk skapade? Eller de nationsgränser som fanns 2000 år före Kristus, när Abraham lämnade Ur? I så fall skulle Babyloniens gränser ha bestått till i dag. I så fall skulle inte israeliterna ha invaderat Kanaan och drivit bort de folk som bodde där. Eller är det kanske det mångkulturella Romarrikets gränser som borde ha bestått? Eller indianernas olika områden i Nord- och Sydamerika? Och Skåne kanske skulle ha tillhört Danmark?

Nej, det har aldrig varit Guds avsikt att alla människor skulle stanna där de var. I så fall skulle han inte ha uppmanat Abraham att lämna sitt eget land, Babylonien, och bege sig till ett annat land, Kanaan, och bosätta sig där som invandrare bland främlingar. Och han skulle inte ha uppmanat Jesus föräldrar att fly med sin nyfödde son till Egypten för att undkomma Herodes soldater - på samma sätt som människor i dag flyr krigshärjade länder för att rädda livet på sina barn och ge dem en framtid.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Talar Bibeln om invandrare eller främlingar?
I den senaste översättningen av bibeln till svenska står det i Sak 7:10: "Förtryck inte änkan och den faderlöse, invandraren och den fattige." Jag har för mig att den tidigare översättningen hade ordet "främlingen" istället för "invandraren". Har man börjat översätta bibeln med propaganda numera? Jag anser verkligen inte att dessa ord är synonymer. Man drar sig alltså inte för att förvanska bibeltexter - skrämmande!

Gamla testamentets lagar
Vilken betydelse har Gamla testamentets stadgar och bud i dag? Är det gamla förbundets lag en evig lag?

Vad säger Nya testamentet om främlingar i landet?
När jag läser Nya Testamentet så kan jag inte hitta något om hur man ska behandla främlingar i landet. Och om det står där, vill jag veta om det även står hur främlingar ska leva och vara i det nya landet? För det var väl ett ömsesidigt handlande som avsågs när Gamla testamentet talade om detta?

Var israeliterna rasister?
I Gamla testamentet står det att man kan sälja självdöda kadaver som mat till invandrare. Är det en regel vi ska följa också, eller...?

Mångkultur och kristen tro
Hur bör man egentligen ställa sig till frågor om mångkultur, multietniska samhällen och nationalism som kristen?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...