Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Nasaret eller Betlehem?

Fråga: I Luk 2:4 bor Josef i Nasaret och åker därifrån till Betlehem. I Matt 2:22f får Josef i en dröm uppmaningen att bosätta sig i Galilleen, och bosätter sig då i Nasaret. Hur går detta ihop? Antingen kom de väl från Nasaret, eller också flyttade de dit, på Guds anmaning, efter Jesu födelse? (O.A.)

Svar: Josef var från Betlehem i Judeen, en liten stad som brukade benämnas "Davids stad" eftersom en av israeliternas första kungar - David - kommit därifrån. Maria, som ju inte var mer än 13-14 år, hade sitt föräldrahem i bergsbyn Nasaret i Galileen. 

Uppenbarligen hade deras ursprungliga planer varit att Maria skulle flytta hem till Josef i Betlehem och att de skulle bosätta sig där, i hans hemstad. Det kan ha varit skälet till att Maria följde med Josef när han måste resa hem för att mantalsskriva sig, trots att hon inte hade någon skyldighet att närvara och dessutom var höggravid.

Som bekant ändrade de emellertid sina planer efter månaderna i Egypten - dit de tagit sin tillflykt för att undkomma den judiske kung Herodes - och valde att i stället fortsätta upp till Galileen och slå sig ner i Nasaret. Att de valde att bosätta sig just i Nasaret berodde naturligtvis på att Maria var därifrån och hade sina anhöriga där.

Matteus, som var noga med att ständigt peka på olika gammaltestamentliga texter för att övertyga sina judiska läsare om att Jesus verkligen var Messias, förklarade att detta var en uppfyllelse av en vers i profeten Jesajas bok som sa att den kommande fredsfursten skulle vara "ett skott som skjuter upp ur Jishajs avhuggna stam". Ordet "skott" eller "gren" heter på hebreiska netser och ortsnamnet Nasaret har sitt ursprung i detta ord.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Mikas profetia om Betlehem Efrata
Undrar rörande Mika 5:2 som är en profetia om Jesus. Vissa kristendomskritiker menar att i 1 Krön 2:50-52 visar att Efrata är en släkt och att det är denna som Mika syftar på.

Profetian om 'nasaréen'
I Matt 2:23 står det att Josef bosatte sig i Nasaret 'för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: Han skall kallas nasaré.' I Bibel 2000 förekommer ordet nasaré endast här. Vilket profetord är det egentligen som åsyftas?

Fanns det två Betlehem?
Har hört att det finns, eller fanns, två stycken platser som heter Betlehem i Israel. Det ena är det som ligger utanför Jerusalem (där Jesus föddes), och det andra är någonstans i trakten av Nasaret. Stämmer det?

Nasaret - byn där Jesus växte upp
Vid den tid då Jesus föddes var Nasaret en mycket liten ort, ungefär 30 hektar stor (cirka 5-600 meter i diameter), med ett invånarantal på högst 500 personer, kanske inte mer än 50 familjer.

Kejsar Augustus skattskrivning
Skattskrivningar var inte något som genomfördes på ett enda givet datum överallt, utan de gjordes område för område och tog ofta flera år att verkställa.

Skattskrivning - vad är det?
Vad innebar skattskrivningen och varför måste Josef och Maria fara till Betlehem?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...