Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Varför blev människor kristna?

Fråga: Det finns naturligtvis många anledningar till varför människor gick över till kristendomen. Några anledningar var dock viktigare än andra. Vilka var det? Varför var de så viktiga? (Å.H.)

Svar: Att vara "kristen" är att ha accepterat Jesus som Guds son, den utlovade Messias (ett ord som betyder "Guds utvalde kung" och som på grekiska heter Christos, på svenska Kristus), och beslutat sig för att följa honom.

Det enda skälet till att "bli kristen" - och förutsättningen för att kunna bli det - var följaktligen att man övertygats om att snickaren Jesus från Nasaret var Messias, som snart skulle upprätta Guds eviga rike, och att enda möjligheten att få evigt liv i detta rike var att vända om från sitt tidigare liv och börja leva i enlighet med Guds vilja.  

De första som blev övertygade om detta var några judiska fiskare som hade varit Jesu elever och lyssnat till hans undervisning i flera år. De hade sett honom gripas misstänkt för anstiftan till revolution, de hade sett honom avrättas och begravas. Men bara några dagar efter det att hans döda kropp lagts i graven hade han sökte upp dem igen - och fortsatt att vara tillsammans med dem i en och en halv månad!

Jesus hade själv sagt att det definitiva beviset för att han var Messias var att han skulle ligga i graven "tre dagar och tre nätter" - och sedan skulle han uppstå. Hans uppståndelse från de döda utgjorde följaktligen det otvetydiga beviset på att han verkligen var den han utgav sig för att vara: Messias, Guds son.

Övertygelsen om att Jesus var Messias fick dem att lämna och offra allt - till och med livet - för att sprida det fantastiska "glädjebudskapet" (grek. euaggelion, sv. evangelium) och låta hela världen få veta att Guds rike var nära. Det var det budskap de började sprida vid pingsten (knappt två månader efter det att Jesus avrättats), dels bland invånarna i Jerusalem, dels bland de judar som kom dit för att fira pingst där.

"Den Messias som vi har väntat på har kommit. Han blev avrättad, men han uppstod igen och for upp till himlen. Dessförinnan lovade han att komma tillbaka för att upprätta sin 'gudsnation', sitt 'gudsrike', här på jorden. Om ni vill leva för evigt i hans rike så måste ni tro på att han är Messias, tro på hans ord och börja följa Guds vilja. Då kommer ni också att få en plats i himmelriket."

Att Jesus var Messias, att han dött och uppstått och att alla människor kunde bli räddade (frälsta) undan evig död och uppstå till evigt liv på samma sätt som han, var naturligtvis ett väldigt uppseendeväckande budskap. Judarna hade väntat på Messias i många hundra år. Och enligt de uträkningar man gjort med utgångspunkt från profetiorna var det just i den här vevan han skulle framträda. Nu hade han kommit.

Mängder av människor ur alla samhällsskikt, till en början främst judarna som levde i "kolonier" runt Medelhavet (det var ju till dem de första missionsresorna gick), blev övertygade om att Guds rike, som exempelvis profeten Jesaja talat om, snart skulle vara verklighet. Alla dessa som accepterade Jesus som Messias/Kristus kom att kallas för "kristna".

Längre fram, när den kristna kyrkan kommit att bli en del av staten, hände det att härskare tvångsanslöt hela sitt folk till kyrkan, men det betydde naturligtvis inte att människorna, de enskilda individerna, för den skull hade blivit kristna. Likaså har människor i alla tider av olika skäl - ekonomiska, praktiska, politiska etc - ”konverterat” till kristendomen, men det har ju inte heller inneburit att de blivit kristna, utan bara att de ”på papperet” registrerats som kyrkomedlemmar.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Det finns ju en mängd olika kyrkor, katolska och protestantiska, Svenska kyrkan och frikyrkor av alla slag. Hur kan man veta vilken kyrka som är den "riktiga", alltså den som Jesus startade en gång i tiden? För nån måste väl vara det, eller hur?

Fattig i anden eller fylld av ande?
Vad menar Jesus i Bergspredikan när han säger att de som är "fattiga i anden" är saliga och att himmelriket tillhör dem? Det låter väldigt motsägelsefullt.

Kristendomens grundregler
Har kristendomen några viktiga grundregler?

Blir barn till kristna föräldrar automatiskt kristna?
Om man inte döper sitt barn hör inte barnet till kristendomen då? Eller tillhör det automatiskt om föräldrarna tillhör svenska kyrkan?

Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att "bokstaven dödar men anden ger liv"? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Konvertering under hot
Vad finns det för logik i de tvångsomvändelser som kyrkan har sysslat med i alla tider? (H.H.)


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...