Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Varifrån kom döden?

Fråga: Varifrån kom döden första gången? (M.J.)

Svar: Döden som sådan "kom" inte någonstans ifrån. Döden är inte något "ting". Det vi kallar död - när en levande organism, encellig eller sammansatt, inte längre har förmåga till näringsupptag, ämnesomsättning, utsöndring, spontan rörelse, fortplantning eller reaktion på yttre påverkan - har existerat så länge det har existerat levande celler någonstans i universum. Och om vi en dag hittar bakterier eller andra livsformer på någon annan himlakropp, så existerar döden även där.

Allt som är uppbyggt av fysisk materia (och det är alla levande organismer på jorden) bryts nämligen oundvikligen ner. Det är en naturlag som är densamma i hela kosmos och har varit likadan sedan Gud skapade världsalltet. Vi kan bevittna denna naturlag i verksamhet i stjärnor som föds och dör, brinner och slocknar, miljoner ljusår bort. Det ljuset som når oss från dessa stjärnor sändes ut för många miljoner år sedan - och det visar att denna naturlag var i kraft miljoner år innan Adam skapades.

När vi talar om att "döden kom in i världen genom Adam" menar vi följaktligen inte att ingenting kunde dö dessförinnan, utan vi menar att genom syndafallet förlorade människan möjligheten att förvandlas från detta fysiska, tillfälliga, liv till ett andligt, evigt, liv. Kvar återstod en fysisk tillvaro med samma dystra slut som för alla andra fysiska varelser.

Om de första människorna - och deras efterkommande - hade fortsatt att följa Guds vilja, skulle de aldrig ha behövt dö, utan de skulle ha förvandlats och blivit lika Gud - odödliga, andliga väsen - precis som alla troende som är i livet vid Jesu återkomst kommer att förvandlas till evigt liv (utan att behöva dö).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Teodicéproblemet
Hur ska man kunna förena tanken på en allsmäktig och god Gud med lidandet och ondskan i världen?

Uppståndelse - en omöjlighet?
Hur kan någon tro på att människor som har dött och ruttnat och blivit till ingenting för kanske flera tusen år sen ska kunna uppstå igen?

Fanns döden före syndafallet?
Hur kan någon påstå att Adam var dödlig redan före "bettet i äpplet"? Har inte alla sjukdomar och katastrofer på jorden sitt ursprung i synden?

Fanns döden före synden?
Den stora skillnaden mellan människan och den övriga skapelsen är att människan skapades för att få evigt liv, för att bli en evighetsvarelse.

Andligt eller fysiskt evigt liv?
Kommer ingen människa någonsin att bli 'fullkomlig' och få evigt liv i sin fysiska kropp? Var inte den största betydelsen av Jesus död var att han offrade en fullkomlig kropp?

Vad händer efter döden?
Vad händer när man har dött ifall man är kristen och ifall man inte är det?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...