Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Var Jesus den förste som uppstod?

Fråga: Varför står det i 1 Kor 15:20 att Jesus uppstått 'som den förste av de avlidna' om nu bl.a. Lazaros uppstått dessförinnan? (O.A.)

Svar: Hela 1 Kor 15 handlar om uppståndelsen till evigt liv, dvs den uppståndelse som för de avlidna troendes del kommer att äga rum vid Jesu återkomst. Den uppståndelsen innebär att individen får en andlig kropp med evigt liv (det beskrivs i slutet av kapitlet, 1 Kor 15:35-54.). Och Jesus är - fortfarande - den första och enda människa som uppstått på det viset, dvs till evigt liv, något som aposteln Paulus betonar även i sitt brev till Timoteus (1 Tim 6:16).

Lasarus uppväcktes bara till vanligt fysiskt liv och dog följaktligen precis som alla andra med tiden av sjukdom eller ålderdom. Det gällde även de två andra personer som Jesus "uppväckte från de döda", en synagogsföreståndares dotter (Matt 9:23-27) och sonen till en änka i Nain (Luk 7:11-15).

Det finns för övrigt flera liknande fall omnämnda i bibeln.

I 1 Kungaboken berättas om hur profeten Elia bad till Gud att låta en död pojke få liv igen - och hur Herren hörde hans bön (1 Kung 17:17-23). I 2 Kungaboken finns berättelsen om hur Elisa väckte upp den shunemitiska kvinnans son med hjälp av Guds kraft (2 Kung 4:32-37). Petrus uppväckte lärjungen Tabita då hon dött (Apg 9:36-40), och Paulus uppväckte en ung man vid namn Eutychos som omkommit då han fallit från ett fönster (Apg 20:9-12).

Men vad som var gemensamt för alla dessa var att ingen av dem uppstod till evigt liv, till odödlighet. Alla de människor som tidigare uppväckts från de döda, oavsett om det skett tusentals år före Kristus, under Jesu verksamhet här på jorden eller under församlingens tid, uppstod bara till fysiskt liv, till samma fysiska tillstånd som de hade innan de dog. De var samma, dödliga människor som tidigare och de fortsatte att leva precis som förut - tills de slutligen dog av ålder, sjukdom eller av någon olyckshändelse.

Precis som alla andra människor. Utom Jesus.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jesu uppståndelse
Om inte Jesus uppstått hade han bara varit en i raden av filosofer, gurus och vishetslärare som funnits genom tiderna.

Den andliga uppståndelsekroppen
Jesu ord om att vi måste födas på nytt är inte bara en liknelse eller en bildlig beskrivning, utan en konkret förklaring av vad som faktiskt händer.

Villkoren för evigt liv?
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Ska vi bli gudar?
Bibeln säger att Gud från början beslutade sig för att skapa sin avbild, som skulle vara likadan som han (andlig och odödlig). Det målet uppnår vi när vi uppstår och/eller förvandlas till evigt levande andliga varelser

När kom den korsfäste brottslingen till paradiset?
Om man inte uppstår förrän när Jesus kommer tillbaka eller efter tusenårsriket, hur kunde då Jesus säga till brottslingen på korset bredvid honom, att han skulle komma till paradiset samma dag?

Guds plan för mänskligheten
Eftersom döden är en konsekvens av människans synd blev Jesus tvungen att genomlida även detta 'straff' - trots att han inte själv begått någon synd.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...