Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Davids psalmer i kronologisk ordning

Fråga: Psaltaren innehåller ju många psalmer av David. Finns det någon kronologisk uppställning av dem? Så det går att härröra dem till under vilken tid i Davids liv de skrevs? Var i texterna om David man kan placera in dem? (M.B.)

Svar: Det finns flera skiftande uppfattningar om vilka händelser i Davids liv som inspirerat hans olika psalmer i Psaltaren. Den här sammanställningen är den bästa jag kunnat åstadkomma. Händelserna är i tidsordning. De psalmer i Psaltaren som är skrivna med fetstil är de allra säkraste. Psalmnummer inom parentes är tveksamma. Om en psalm återkommer på flera ställen så beror det på att olika bedömare har olika åsikter om vilken händelse den handlar om.Bibelord Händelse Psalmnummer
1 Sam 16 David smörjs till kung 39
Musiken lugnar Saul 8, 19
1 Sam 17 David och Goliat 9
1 Sam 18 David och Jonatan 23
Saul försöker döda David 5
David gifter sig med Mikal 12
1 Sam 19 Saul omringar Davids stad 59
Jonatans varning 11
Sauls märkliga beteende (22)
David flyr till Samuel 7, 25
1 Sam 20 Jonatans pilar 26
1 Sam 21 David lämnar staden Gat 34, 56
1 Sam 22 Bön i grottan vid Adullam 142
Organiserar mäktiga män 141
David flyr till Moab 64
Edomiter dödar präster i Nob 17, 35, 52
David förföljs av Doeg 109, 140
1 Sam 23 David i Keila 31, 140
David i Sifs öken 13, (54)
Sista mötet med Jonatan (17)
Förrådd av sifiter 54
Flykt till Moans ödemark (54)
I En-gedio 16, 65
1 Sam 24 David skonar Saul i En-gedi 57, 58, 63, 108
Davids bön i En-gedi 57
1 Sam 26 David skonar Saul igen (7)
1 Sam 27 David i Siklag 16
David i filisteernas land 141
1 Sam 30 Seger över amalekiter (4)
2 Sam 5 David blir kung över israeliterna 58, 93, 95, (60, 96-99, 101), 139
Jerusalem erövras 118
Hus byggs åt David (30), 101
Andra konflikten med filisteer 125, 139
2 Sam 6 Hämtar arken 78
Arken förs till Obed-Edom 68, 132
1 Krön 15 Arken förs till Jerusalem 15, 24, 96, 97, 98, 105, 106, 132
Mikal föraktar Davids glädje 15, 20, 21, 26, (136)
1 Krön 17 Guds löften genom Natan 45, 110, 111
2 Sam 7 Davids bön 2, 16, 22, 45, 110, 118
2 Sam 8 Davids segrar 9, 60, 108
2 Sam 10 Seger över syriska fiender 20, 21
2 Sam 12 David bekänner äktenskapsbrott 51
Davids ånger 32, 33, 38, (39),
Bön för sjuk son 6
David intar Rabba 121
2 Sam 15 Absalom vinner israeliternas kärlek 62
Absaloms uppror 3, (7, 26), 41
David flyr från Jerusalem 63
Prästerna vårdar arken 61
David på Olivberget 3, 14, 22, 53
2 Sam 16 Shimis klander 7
2 Sam 17 Absalom får råd 4, 5
Absaloms revolt 70, 71
Kriget mot Absalom 40, 42, 43, 55, 69, 120, 121, 143, 144
2 Sam 18 Besked om Absaloms död (9), 10, (27)
2 Sam 19 Joab kritiserar Davids sorg 122
David återupprättar sin tron 24
David benådar Shimi (40, 61, 66), 92, (100)
2 Sam 21 Svält och gibeoniter 29, 65
Sista kriget mot filisteerna 36
1 Krön 21 Araunas tröskplats invigs 30
2 Sam 22 Sång om räddning 18, 144
2 Sam 24 David inviger templet 30, (32), 33, 48, 131
2 Krön 7 Arken förs in i templet 135, 136
1 Krön 29 Davids tacksägelsebön 72
1 Kung 1 Salomo smörjs till kung 47
1 Krön 28 Davids tillbakablick på livet 6, 145
Om byggandet av templet 86, 104, 133
Davids råd till Salomo 91
2 Sam 23 Davids sista ord 37, 138Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Psalmerna i Psaltaren
Vilken typ av psalm representerar Ps 136? Vad handlar den om? Är det en hymn eller en tackpsalm? När tillkom psalmerna i Psaltaren och hur användes de?

Poesi i Bibeln
Jag undrar vad som räknas som poesi och vad som räknas som faktisk litteratur i Bibeln. Jag har läst att t ex Jobs bok ska räknas som poesi. Finns det mer?

Bibelns böcker - Psaltaren


Vad är 'Sion' för något?
I psalmer och så sjunger man ibland om 'sion'. Vad är det för något?

När skrevs Bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Bibelns tidslinje


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...