Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Blir texten på påvens mitra "666"?

Fråga: Är det sant att påvens mitra innehåller inskriptionen 'Guds ställföreträdare på jorden' på latin och att talvärdet av bokstäverna i denna text blir 666? (J.R.)

Svar: Katolska kyrkan hävdar bestämt att det inte finns någon text alls på påvens mitra. Vissa samfund hävdar lika bestämt att det står "Vicarius Filii Dei" (Guds sons ställföreträdare) på den. Enligt vad jag har kunnat utröna (och jag har försökt både nu och tidigare att få fram några säkra uppgifter, för det är många som har ställt samma fråga) så finns det ingen bild som visar någon mitra med denna text och det verkar inte finnas någon som har sett en sådan mitra heller. Så allt som finns är således ett påstående som uppstått för länge sedan och som har upprepats gång på gång genom årens lopp.

Hur som helst så är inte "Vicarius Filii Dei" någon av påvens officiella titlar, så det vore ju lite märkligt om just de orden skulle stå på hans mitra.

Vad det gäller "vilddjuret" ("odjuret"), vars namn eller beteckning ska ge talet "666", så är det inte någon religiös "figur" utan en politisk struktur med ekonomisk och militär makt som främst (inledningsvis) kommer att reglera människors möjligheter att idka handel. Enligt Uppenbarelseboken är det i första hand tio länder inom denna politiska union (dessa länder som "gett vilddjuret dess makt") som kommer att spela en framträdande roll i det dramatiska händelseförlopp som dels leder fram till ett ekonomiskt sammanbrott för dem som accepterat 'vilddjurets märke' (villkoret för att kunna köpa och sälja fritt), dels till en politisk/militär världskris.

(Redan de allra första kristna tolkade "666" som Romarriket, och enligt Daniels profetia ska det romerska riket existera på nytt vid Människosonens återkomst. Följaktligen är den sannolikaste tolkningen utan tvekan att nationsunionen "Vilddjuret" är just ett återuppståndet "romarrike", dvs en väst- och östeuropeisk union av länder som alla accepterat att underkasta sig den övergripande politiska makten hos en central "regering", likt forna dagars Rom.)

Den religiösa gestalten i sammanhanget är "skökan" (symbolen för en fallen eller svekfull kyrka) som rider på "Vilddjuret" och håller dess tömmar och med sitt inflytande "styr" detta återuppståndna romerska rike.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
'Odjuret' och '666'
Vad är egentligen det här med "Vilddjuret" och talet "666"? Var i Bibeln står det om det och vad handlar det om?

Hur uppstod Katolska kyrkan?
Hur växte den katolska kyrkan fram? Varför blev den katolska kyrkan en egen kyrka?

Guds ord och politik
Hur kan man blanda in politik och politiska tolkningar i Guds ord, som nu när det gäller EU och EMU? Vad har andliga ting med politik och ekonomi att göra?

Gemensam valuta i Bibeln?
Finns det något i Bibeln om gemensam valuta i Europa eller världen?

Påvens roll genom tiderna
Jag jobbar litet med den katolska kyrkan och har därmed en fråga: Vad gör påven och vilken roll har påven haft genom tiderna?

Var står det att Romarriket ska återuppstå?
Jag har inte kunnat hitta något ställe i Bibeln där det står att romarriket ska uppstå igen. Var står det?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...