Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Hur många kristna finns det i Sverige?

Fråga: Enligt ett tidigare svar brukar man säga att 2-3 procent av svenskarna är kristna. Jag undrar hur den uppskattningen har tagits fram. (H.L.)

Svar: Det finns ingen tillförlitlig undersökning angående antalet bekännande kristna i Sverige (och då menar vi alltså personer som instämmer i den kristna trosbekännelsen, tror att Jesus är Guds son och har fattat ett avgörande beslut att följa honom). De siffror som förekommit och som främst baserar sig på kyrkobesök har landat på cirka 2-3 procent. Tankesmedjan Claphaminstitutet angav 2010 att 2 procent av svenskarna var kyrkobesökare, och enligt Svenska kyrkans statistik för år 2016 gick 0,75 procent av svenskarna i kyrkan en vanlig söndag. Men antalet troende är naturligtvis högre, eftersom inte alla troende besöker gudstjänsterna.

Själv menar jag att antalet bekännande kristna troligen ligger på cirka 5 procent. Det baserar sig på följande resonemang:

De traditionella frikyrkorna har drygt 330 000 medlemmar, varav alla har anslutit sig av eget val och följaktligen alla är troende. Ca 100 000 av dessa (knappt 30 procent av medlemmarna) går till gudstjänsten i frikyrkan en vanlig söndag.

Enligt Svenska kyrkans statistik gick ca 75 000 personer (1,2 procent av de 6,1 miljoner medlemmarna) i Svenska kyrkan en vanlig söndag 2016.

Om man utgår från att förhållandet troende/gudstjänstbesökare är detsamma i Svenska kyrkan, dvs att gudstjänstbesökarna utgör ungefär en tredjedel av de troende, så betyder det att antalet kristna i Svenska kyrkan är ca 225 000. Om man lägger ihop det med antalet troende i frikyrkan (ca 330 000) så blir summan ca 550 000 kristna.

Eftersom Sveriges befolkning är ca 10 miljoner skulle det innebära att drygt fem procent är bekännande kristna.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför blev människor kristna?
Det enda skälet till att bli kristen - och förutsättningen för att kunna bli det - var då liksom nu att man övertygats om att snickaren Jesus från Nasaret var Kristus.

Blir barn till kristna föräldrar utomatiskt kristna?
Om man inte döper sitt barn, hör inte barnet till kristendomen då? Eller tillhör det automatiskt om föräldrarna tillhör svenska kyrkan?

Vem är egentligen kristen?
Jag har en liten fundering som jag fick under en diskussion i skolan. Jag undrar vad och vem som egentligen anses som kristet/kristen. Är man kristen som medlem i svenska kyrkan eller vad räknas egentligen som kristet?

Hur kan du vara kristen?
Alla kristna sägs vara goda människor som är emot våld och mord. På vikingatiden dödade man för att få andra att bli kristna. Man våldtog och hade ihjäl kvinnor och barn. Hur kan ni stå för den tron?

Räcker det att bara tro?
När jag konfirmerades för två år sedan fick jag lära mig att man uppnår evigt liv bara man tror på Jesus. Men när jag läste NT så säger Paulus att ’tro utan handling är inte värt någonting’ (eller något liknande).

Gör enbart dop en människa kristen?
Om det vore så att dopet gjorde människor kristna, så skulle det betyda att de tusentals judar som tvångsdöptes i Frankrike på 500-talet blev kristna.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...