Har du frågor om bibeln, kristendom, kyrkohistoria etc? BIBELFRÅGAN är en obunden kunskapsresurs där du får objektiva, konkreta och utförliga svar
Bibeln

Bibeln är namnet på en samling böcker som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som utgör judendomens bibel, består av 39 gamla böcker på hebreiska som sammanställdes till en helhet ca 200-400 f Kr och gemensamt kallas "Tanak". De berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena, men också om hur Gud en dag skulle sända en "messias" ("kristus" på grekiska) för att upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Bibelns andra del består av 27 skrifter på grekiska författade under det första århundradet av efterföljarna till den judiske rabbin Yeshua (Jesus) som var verksam omkring år 30 och av många ansågs vara den väntade messias/kristus. Fyra berättelser om Jesu liv och undervisning, en redogörelse för den tidiga kristustroende församlingens historia åren 30-60, brev skrivna av dess ledare under samma tidsperiod samt en profetisk skrift om "ändens tid" fogades till Tanak. Kristendomens bibel kom därmed att bestå av två delar - de gamla hebreiska skrifterna ("Gamla testamentet") och de nya grekiska skrifterna ("Nya testamentet").

"Alltombibeln" omfattar ett flertal webbplatser som tillsammans avser att ge en överskådlig och allsidig bild av bibeln, bibelns tid och den kristna tron.
BIBELFAKTA - BIBELNS BÖCKER
Beskrivningar av böckernas upphovsmän/författare och tillkomsttid samt sammanfattningar av deras innehåll.


BIBELFAKTA - BIBELNS TIDSLINJE
Omfattar de händelser som bildar bakgrund till det judiska folkets historia, så som den finns beskriven i Gamla testamentet, samt de händelser som ägde rum under den kristna församlingens tidigaste år då Nya testamentet författades.
BIBELFAKTA - PERSONER I BIBELN
Korta presentationer av 470 personer som gjort sig mer eller mindre bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet). Här anges alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.


BIBLISK ORDBOK
Kortfattade förklaringar till cirka 2 500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
KRISTENDOMENS HISTORIA
En kronologisk redovisning med årtal för alla de viktigaste händelserna i kristendomens och kyrkans utveckling från dess begynnelse bland de första lärjungarna till i dag.


BIBELFRÅGAN
Konkreta och utförliga svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Du kan även ställa egna frågor och få svar via email.
DET HELIGA LANDET I FORNA DAGAR
Den skotske konstnären David Roberts bilder från Palestina, gjorda under hans besök där i början av 1800-talet, ger een aning om hur det heliga landet såg ut på bibelns tid.


STUDIELÄNKAR
Bibelöversättningar - Bibliska uppslagsverk - Biblisk arkeologi - Bibliska platser - Judendom - Jesu tid - Urkyrkan - Skrifter- Psalmer - Kristen konst - Kristna samfund - Änglar, helgon och martyrer etc.
BIBELN PÅ ALL VÄRLDENS SPRÅK
En sammanställning av länkar till biblar (hela Bibeln eller Nya testamentet) på alla de mer än 80 språk som (just nu) finns företrädda på Internet - att läsa online eller ladda ner.


OCH JESUS SADE...
En samling Jesusord - så som många människor för 2000 år sedan såg och hörde dem. Ord om Guds vilja, om världen och himmelriket, om livet och döden, om den yttersta tiden och Människosonens återkomst, om uppståndelsen och evigheten - om livet som kristen.
Copyright © Allt om bibeln